Darbuotojai

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos Spec. 

reikalavimai

Telefonas, el. paštas
MOKYTOJAI
1. Audzevičiūtė Lina Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 625 05474

2. Bartkaitė Lijana Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 602 77188

3. Birštonienė Raimonda Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 612 83007

4. Česienė Alvyda Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 683 61600

5. Dailydėnienė Jūratė Neformaliojo švietimo vyresnioji

mokytoja

Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 603 26943

6. Dalia Terminaitė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 611 68692

7. Dalia Žiurkelienė Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 625 65218

8. Dervinienė Valė Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 618 42667

9. Drąsutė Zaukienė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 68024

10. Freidgeim Alvija Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 677 63416

11. Gecevičienė Skaistė Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 636-82375

12. Girskienė Rolanda Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 652 08623

13. Jakinevičienė Zita Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36783

14. Jakštytė Ilona Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 615 99737

15. Jezerskaitė Guoda Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 685 33941

16. Juškienė Roma Kotryna Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 687 92487

17. Kasperavičius Algirdas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 600 08929

18. Kepežinskienė Gražina Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 676 12831

19. Kilikauskienė Jurgita Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 29741

20. Kudžmaitienė Dalia Neringa Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 612 76267

21. Latakas Gvidas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 675 84185

22. Ligita Viršulytė Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 677 14212

23. Margarita Tomkevičiūtė Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 610 31329

24. Mikalauskienė Rolanda Rita Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 610 42263

25. Nemčinskienė Birutė Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 614 14937

26. Renata Žūtautienė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 685 72257

27. Stanaitytė Beatričė Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 682 23108

28. Stasiulevičienė Daiva Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 618 29366

29. Vainauskas Tomas Neformaliojo švietimo pradedantysis mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 611 12142

 

30.

Vainauskienė Daiva Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 615 53845

 

31. Vaitkevičiūtė Irena Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 601 02551

32. Vilčiauskas Gintaras Neformaliojo švietimo mokytojas ekspertas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 676 29299

33. Vindašienė Eglė Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36715

34. Vyšniauskaitė Vitalija Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 650 48154

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
1. Jakinevičienė Zita Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už savalaikį duomenų pateikimą apie etninės studijos veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36783

2. Jakštytė Ilona Meno vadovė Organizuoja liaudies šokių kolektyvo “Kalvelis” veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 615 99737

3. Kilikauskienė Jurgita Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už padėkų parengimą ir įstaigos knygų fondą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 29 741

4. Kvietkienė Nijolė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už darbą su Mokinių registru, mokinių dokumentų tvarkymą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 29730

5. Lėvartė

Irma Odeta

Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už parodų organizavimą, vakarojimų su folkloro ansambliais organizavimą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36718

6. Margevičienė Judita Režisierė Atsako už teatro studijoje vykstančių renginių režisūrinius sprendimus, už sutarties su Dainavos bendruomene įgyvendinimą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 611 59908

7. Margevičienė Judita Meno vadovė Organizuoja teatro studijos edukacinę veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel. 8 611 59908

8. Putinienė Gintarė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 603 57524

9. Vindašienė Eglė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, Centro viešuosius ryšius Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36715

10. Viršulytė Ligita Choreografė Stato šokius teatro studijų spektakliams, koncertinėms programoms, veda edukacinius užsiėmimus Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 677 14212

11. Vyšniauskaitė Vitalija Meno vadovė Organizuoja spektaklių teatro studijoje pastatymų veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 650 48154

    12 Anančenkova Marina Koncertmeisterė Akompanavimas liaudies šokių kolektyvui “Klavelis”, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 600 74292

    13 Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė Metodininkė Vaiko priežiūros atostogose
    14 Daugailė Glinskienė Meno vadovė Vaiko priežiūros atostogose
CENTRO SPECIALISTAI
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos Spec. 

reikalavimai

Telefonas, el. paštas
1. Diedonienė Greta Raštinės vedėja Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 27675

2. Grigauskienė Rita Dailininkė apipavidalintoja Patalpų A. Jakšto g. 18 ir Kalniečių g. 180 apipavidalinimas, interjero, estetinės išvaizdos užtikrinimas. Dekoracijų etnokultūros renginiams kūrimas ir išpildymas, priežiūra. Renginių scenografijos projektų kūrimas ir įgyvendinimas, reklaminės metodinės medžiagos ir medžiagos apie Centro veiklą maketavimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 685 59006

3. Jocaitytė Audronė Raštvedė Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 673 27675

4. Pocienė Aušra Administratorė Centro internetinės svetainės administravimas Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 679 36861

5. Pranskūnas Ramūnas Dailininkas apipavidalintojas Teatro studijos patalpų

(Kovo 11-osios g. 108) apipavidalinimas, interjero, estetinės išvaizdos užtikrinimas. Dekoracijų teatro studijos spektaklių pastatymams kūrimas ir išpildymas, priežiūra. Renginių scenografijos projektų kūrimas ir įgyvendinimas,reklaminės  ir metodinės medžiagos maketavimas

Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 686 86555

6. Sederavičienė Džiuljeta Administratorė DVS priemonėmis sudarytų sąskaitų faktūrų ir jų registrų  bylų tvarkymas. Ataskaitų pateikimas administracijai. Sąskaitų faktūrų išrašymas  Aukštesnysis Informacija naujinama

tel. 8 622 97712

 

7. Sederevičienė Džiuljeta Archyvarė Centro archyvinių dokumentų saugojimo, apskaitos užtikrinimas Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 622 97712

8. Šerstabojevaitė Monika Garso operatorė Įgarsina ir apšviečia teatro studijų statomus spektaklius (teatro studijoje), renginius, įrašinėja, klasifikuoja muzikos įrašus spektakliams, renginiams Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 605 11681

9. Urbonienė Dalia Ūkvedė Centro pastatų stebėjimas, būklės įvertinimas. Įrenginiuose įvykusių gedimų pašalinimas, viešųjų pirkimų dėl ūkio reikmėms būtinų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo inicijavimas, perduoto inventoriaus, medžiagų apskaita Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 686 22301

TECHNINIAI DARBUOTOJAI

 

Atnaujinta 2019 04 26