Darbuotojai

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJAI

MOKYTOJAI
Audzevičiūtė Lina Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El.p. lina.audzeviciute@ktkc.lt,
tel. 8 625 05 474
Berezneva Victoria Neformaliojo švietimo  mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. victoria.berezneva@ktkc.lt,
tel.  8 653 16 498
Brazauskienė Giedrė Neformaliojo švietimo  mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. giedre.brazauskiene@ktkc.lt,

tel. +370 616 92 295

Bružaitė Vaiva Marija Neformaliojo švietimo  mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Vidurinis El. p. vaiva.bruzaite@ktkc.lt,
tel. 8 603 05127
Dailydėnienė Jūratė Neformaliojo švietimo vyresnioji

mokytoja

Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. jurate.dailydeniene@ktkc.lt,

tel. 8 603 26 943

Dervinienė Valė Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p.  vale.derviniene@ktkc.lt,

tel. 8 618 4 2667

Einikytė Judita Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etninė kultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. judita.einikyte@ktkc.lt,

tel. 8 611 59 908

Gecevičienė Skaistė

(vaiko priežiūros atostogose)

Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. skaiste.geceviciene@ktkc.lt,

tel. 8 636 82375

Ilekis Vitas Neformaliojo švietimo  mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. vitas.ilekis@ktkc.lt,

tel. +370 641 49 289

Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas aukštasis
Jakubčionis Lukas Neformaliojo švietimo  mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. lukas.jakubcionis@ktkc.lt ,

tel. 8 633 27 743

Juškienė Roma Kotryna Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. roma.juskiene@ktkc.lt ,

tel. 8 687 92487

Kantienė Dalia Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis el. p. dalia.kantiene@ktkc.lt,

tel. 8 686 87365

Kasperavičius Algirdas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis  El. p. algirdas.kasperavicius@ktkc.lt,

tel. 8 600 08 929

Kepežinskienė Gražina

 

Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El.p. grazina.kepezinskiene@ktkc.lt,

tel. 8 676 12 831

Kilikauskienė Jurgita Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt,

tel. 8 673 29 741

Kliucevičiūtė-Mikulskienė Kristina Neformaliojo švietimo  mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. kristina.kliuceviciute@ktkc.lt,
tel. 8 603 57 524
Kudžmaitienė Dalia Neringa Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. dalia.kudzmaitiene@ktkc.lt,

tel. 8 612 76 267

Latakas Gvidas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. gvidas.latakas@ktkc.lt,

tel. 8 675 84 185

 Menčinskaitė
Aušra
Neformaliojo švietimo mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El.p. ausra.mencinskaite@ktkc.lt,

tel. 8 671 12 034

Mikalauskienė Rolanda Rita Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. rolanda.mikalauskiene@ktkc.lt,

tel. 8 610 42263

Morkeliūnas Justas Neformaliojo švietimo mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Vidurinis El. p. justas.morkeliunas@ktkc.lt,

tel. 8 694 67 632

Olšauskaitė Augustė Neformaliojo švietimo  mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. auguste.olsauskaite@ktkc.lt,

tel. 8 648 00514

Vainilavičienė Guoda Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. guoda.vainilaviciene@ktkc.lt,

tel. 8 685 33 941

Chockevičius Gintaras Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. gintaras.chockevicius@ktkc.lt,

tel. 8 673 15 826

Vindašienė Eglė Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. egle.vindasiene@ktkc.lt, 

tel. 8 679 36 715

Zaukienė Drąsutė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. drasute.zaukiene@ktkc.lt, 

tel. 8 679 68 024

Žūtautienė Renata Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso  organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El.p. renata.zutautiene@ktkc.lt, 

tel. 8 685 72 257

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
Anančenkova Marina Akompaniatorė Akompanavimas liaudies šokių kolektyvui “Kalvelis”, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. marina.anancenkova@ktkc.lt

tel. 8 600 74 292

Einikytė Judita Meno vadovė Atsako už  vykstančių renginių organizavimą.
Organizuoja edukacinę veiklą
Aukštasis El.p. judita.einikyte@ktkc.lt,

tel. 8 611 59 908

 

Kilikauskienė Jurgita Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už padėkų parengimą ir įstaigos knygų fondą Aukštasis El. p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt,
tel. 8 673 29 741
Kliucevičiūtė-Mikulskienė Kristina Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe Aukštasis El. p. kristina.kliuceviciute@ktkc.lt,
tel. 8 603 57 524
Kvietkienė Nijolė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už darbą su mokinių registru, mokinių dokumentų tvarkymą Aukštasis El. p. nijole.kvietkiene@ktkc.lt,

tel. 8 673 29 730

Kulakauskienė Dovilė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe Aukštasis El. p. dovile.kulakauskiene@ktkc.lt,

tel. 8 600 21 734

 Nėnienė Inga Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, atsako už parodų organizavimą, dalyvauja komisijų darbe Aukštasis  El. p. inga.neniene@ktkc.lt,

tel. 8 699 54 856

Stanaitytė Beatričė Meno vadovė, metodininkė  Atsako už  vykstančių renginių organizavimą. Aukštasis El. p. beatrice.stanaityte@ktkc.lt,

tel. 8 682 23 108

Vindašienė Eglė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, Centro viešuosius ryšius, dalyvauja komisijų darbe Aukštasis El. p.  egle.vindasiene@ktktc.lt,

tel. 8 679 36 715

Žilinskas Darius Meno vadovas Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis El. p. darius.zilinskas@ktkc.lt,

tel. 8 682 12 787

 

CENTRO SPECIALISTAI
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos Spec. 

reikalavimai

Telefonas, el. paštas
1. Anusevičius

Dainius

Ūkio darbuotojas Centro pastatų stebėjimas, būklės įvertinimas. Centro pastatų stebėjimas, būklės įvertinimas. Įrenginiuose įvykusių gedimų pašalinimas, viešųjų pirkimų dėl ūkio reikmėms būtinų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo inicijavimas, perduoto inventoriaus, medžiagų apskaita Aukštesnysis Tel. 8 678 35 515
2. Baltramonaitytė

Gytė

Technikė  Centro organizuojamų renginių įgarsinimo ir apšvietimo bei informacinės  aparatūros priežiūra. Aukštasis El. p. gyte.baltramonaityte@gmail.com,

tel. 8 603 02 536

3. Diedonienė Greta Dokumentų specialistė Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis Aukštasis El.p. greta.diedoniene@ktkc.lt,

tel. 8 679 86 427

4.  Jocaitytė
Audronė
Dokumentų specialistė Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora Aukštesnysis El.p. audrone.jocaityte@ktkc.lt, 

tel. 8 673 27 675

Atnaujinta 2022 07 08