Darbuotojai

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos Spec. 

reikalavimai

Telefonas, el. paštas
MOKYTOJAI
1. Audzevičiūtė Lina Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 625 05474

2. Bartkaitė Lijana Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 602 77188

3. Česienė Alvyda Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 683 61600

4. Dailydėnienė Jūratė Neformaliojo švietimo vyresnioji

mokytoja

Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 603 26943

5. Dervinienė Valė Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 618 42667

6. Freidgeim Alvija Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 677 63416

7. Gecevičienė Skaistė Neformaliojo švietimo mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 636-82375

8. Jakinevičienė Zita Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36783

9. Jakštytė Ilona Neformaliojo švietimo (choreografijos) mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel. 861599737

10. Jakubčionis Lukas Neformaliojo švietimo pradedantysis mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama
11. Juškienė Roma Kotryna Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 687 92487

12. Kasperavičius Algirdas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 600 08929

13. Kepežinskienė Gražina Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 676 12831

14. Kilikauskienė Jurgita Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 29741

15. Kudžmaitienė Dalia Neringa Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 612 76267

16. Latakas Gvidas Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 675 84185

17. Mikalauskienė Rolanda Rita Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 610 42263

18. Stanaitytė Beatričė Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 682 23108

19. Stasiulevičienė Daiva Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 618 29366

20. Terminaitė Dalia Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 611 68692

21. Tomkevičiūtė Margarita Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 610 31329

22. Vainauskas Tomas Neformaliojo švietimo pradedantysis mokytojas Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 611 12142

23. Vainauskienė Daiva Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 615 53845

 

24. Vainilavičienė Guoda Neformaliojo švietimo pradedančioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama
tel.8 685 33941
25. Vaitkevičiūtė Irena Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 601 02551

26. Vilčiauskas Gintaras Neformaliojo švietimo mokytojas ekspertas Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 676 29299

27. Vindašienė Eglė Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36715

28. Viršulytė Ligita Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 677 14212

29. Vyšniauskaitė Vitalija Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 650 48154

30. Zaukienė Drąsutė Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla,  mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 68024

31. Žiurkelienė Dalia Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 625 65218

32. Žūtautienė Renata Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (teatras) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 685 72257

32. Margevičienė Judita Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel. 8 611 59908

KITI PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
1. Anančenkova Marina Koncertmeisterė Akompanavimas liaudies šokių kolektyvui “Kalvelis”, mokinių saugumo užtikrinimas,  Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 600 74292

2. Jakinevičienė Zita Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už savalaikį duomenų pateikimą apie etninės studijos veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36783

3. Kilikauskienė Jurgita Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už padėkų parengimą ir įstaigos knygų fondą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 29 741

4. Kvietkienė Nijolė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už darbą su Mokinių registru, mokinių dokumentų tvarkymą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 29730

5. Lėvartė

Irma Odeta

Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už parodų organizavimą, vakarojimų su folkloro ansambliais organizavimą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36718

6. Margevičienė Judita Režisierė Atsako už teatro studijoje vykstančių renginių režisūrinius sprendimus, už sutarties su Dainavos bendruomene įgyvendinimą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 611 59908

Meno vadovė Organizuoja teatro studijos edukacinę veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel. 8 611 59908

7. Putinienė Gintarė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 603 57524

8. Vindašienė Eglė Metodininkė Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, Centro viešuosius ryšius Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 679 36715

9. Viršulytė Ligita Choreografė Stato šokius teatro studijų spektakliams, koncertinėms programoms, veda edukacinius užsiėmimus Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 677 14212

10. Vyšniauskaitė Vitalija Meno vadovė Organizuoja spektaklių teatro studijoje pastatymų veiklą Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 650 48154

 11. Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė Metodininkė Vaiko priežiūros atostogose
 12. Daugailė Glinskienė Meno vadovė Vaiko priežiūros atostogose
CENTRO SPECIALISTAI
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Atliekamos funkcijos Spec. 

reikalavimai

Telefonas, el. paštas
1. Diedonienė Greta Raštinės vedėja Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 673 27675

2. Grigauskienė Rita Dailininkė apipavidalintoja Patalpų A. Jakšto g. 18 ir Kalniečių g. 180 apipavidalinimas, interjero, estetinės išvaizdos užtikrinimas. Dekoracijų etnokultūros renginiams kūrimas ir išpildymas, priežiūra. Renginių scenografijos projektų kūrimas ir įgyvendinimas, reklaminės metodinės medžiagos ir medžiagos apie Centro veiklą maketavimas Aukštasis Informacija naujinama

tel.8 685 59006

3. Jocaitytė Audronė Raštvedė Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 673 27675

4. Pocienė Aušra Administratorė Centro internetinės svetainės administravimas Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 679 36861

5. Sederavičienė Džiuljeta Administratorė DVS priemonėmis sudarytų sąskaitų faktūrų ir jų registrų  bylų tvarkymas. Ataskaitų pateikimas administracijai. Sąskaitų faktūrų išrašymas  Aukštesnysis Informacija naujinama

tel. 8 622 97712

 

6. Sederevičienė Džiuljeta Archyvarė Centro archyvinių dokumentų saugojimo, apskaitos užtikrinimas Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 622 97712

7. Urbonienė Dalia Ūkvedė Centro pastatų stebėjimas, būklės įvertinimas. Įrenginiuose įvykusių gedimų pašalinimas, viešųjų pirkimų dėl ūkio reikmėms būtinų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo inicijavimas, perduoto inventoriaus, medžiagų apskaita Aukštesnysis Informacija naujinama

tel.8 686 22301

TECHNINIAI DARBUOTOJAI

Atnaujinta 2019 09 18