Administracija

Vilija KEPEŽINSKIENĖ – direktorė

I vadybinė kategorija, etninės kultūros mokytoja ekspertė, 30 pedagoginio darbo metų. Veiklos sritys: mokyklos valdymas, veiklos planavimas ir organizavimas, kontrolė, ryšiai.
Gyvenimo aprašymas (nuoroda)
Kuruojamos sritys
Centro veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra ir Centro nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas

Priėmimo laikas: I, III: 900-1100, 1500-1600
Kontaktai: tel./fax 407 136, mob. tel. 8 679 36796
El. paštas vilija.kepezinskiene@ktkc.lt

Vitalija BAJORIENĖ – direktorės pavaduotoja ugdymui
Gyvenimo aprašymas (nuoroda) Priėmimo laikas: II, IV: 900-1100, 1500-1600

Kontaktai: tel./fax 407 135, mob. tel.: 867936739
El. paštas vitalija.bajoriene@ktkc.lt

Remigijus JUKNELIS – direktorės pavaduotojas ugdymui
Kvalifikacija- 2005 m. Lietuvos kūno kultūros akademija, sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; 2012 m. Lietuvos kūno kultūros akademija, sporto psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Kontaktai: tel./fax 407 135, tel.: 8 600 23456
El. paštas remigijus.juknelis@ktkc.lt

Vaida KASPARAVIČIENĖ – direktorės pavaduotoja ugdymui

Baigė Vytauto Didžiojo universitetą.
Kvalifikacija –  istorijos bakalauras, pedagogo kvalifikacija.
2019 m. VDU humanitarinių mokslų magistrantūros laipsnis

Mob. tel. 8 673 29769
El. paštas vaida.kasparaviciene@ktkc.lt

Virginijus SIVOLOVAS – direktorės pavaduotojas ūkiui

Baigė Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutą.
Kvalifikacija – inžinierius chemikas-technologas.
Kuruojamos sritys
Centro ūkinės veiklos organizavimas, priežiūra, Centro veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Mob.tel. 8 679 36737
El. paštas virginijus.sivolovas@ktkc.lt, info@ktkc.lt

Atnaujinta 2021 11 25