Tramtatulis

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ – KONKURSAS „TRAMTATULIS “

 

Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius pavienius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus).

Kviečiami 3-7 metų vaikai ir 1-12 klasių moksleiviai dalyvauti vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse.

Norintys dalyvauti konkurse privalo pateikti paraiškas elektroniniu paštu: tramtatulis@gmail.com

Konkurso dalyvių programa – du vienos rūšies liaudies kūriniai (bendra trukmė iki penkių minučių). Tai gali būti:tautosakos tekstai (legendos, padavimai, sakmės, pasakos smulkiosios tautosakos pavyzdžiai);liaudies dainos; sutartinės;tradicinė instrumentinė muzika. Dainuojama ir pasakojama tarmiškai. Dainoms su pritarimu akompanuoja patys atlikėjai. Pageidautina, kad programa ir apranga atitiktų atstovaujamą regioną, o savo pasirodymą pristatytų patys vaikai.
Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.

Papildoma informacija tel. 8 673 29 769,  el. p. kasparaviciene.vaida@gmai.com, kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vaidą Kasparavičienę.

Atnaujinta 2021 01 18