GRABNYČIOS

GRABNYČIOS

Grabnyčios

Viena seniausiai pažymimų krikščioniškų švenčių, švenčiama vasario 2 d. Liaudiškai Grabnyčiomis vadinama Švč. Mergelės Marijos, Kristaus motinos, įvesdinimo į bažnyčią (apsivalymo) ir kūdikėlio Jėzaus aukojimo Dievui šventė. Dažniausiai liaudyje naudojamas pavadinimas Grabnyčios kildinamas iš slaviško žodžio Gromnica (grom – perkūnija). Kartais ši diena vadinama Perkūno diena. Geriausiai etnografiniais duomenimis paliudytas Grabnyčių aspektas yra žvakių šventinimas. Pašventinta žvakė buvo vadinama grabnyčia arba grauduline. Šių žvakių būdavo visuose namuose ir jos plačiai naudotos apeigoms ir buityje. Rūtomis ir baltu kaspinu papuoštą grabnyčių žvakę vaikai nešdavosi ir tebesineša eidami pirmosios Komunijos. Grabnyčių žvakė uždegama prie mirštančio žmogaus, kad nušviestų kelią į dangų, apsaugotų nuo piktųjų dvasių. Tikėta, kad grabnyčia turi ypatingų apsauginių galių nuo piktųjų dvasių, ligų, perkūnijos, krušos ir kitokių nelaimių. Grabnyčią uždegdavo ir pastatydavo ant palangės artinantis audros debesims, perkūnijai. Siekiant apsisaugoti nuo perkūnijos, grabnyčios gabalėlius arba visą žvakę dėdavo į statomo namo pamatus. Į naujai padarytą avilį grabnyčią dėdavo, kad bitės neišnyktų ir pan. Grabnyčia naudota ateities spėjimams.

Kai kur, ypač rytinėje Aukštaitijos dalyje, Grabnyčios sietos su pusiaužiemiu. Sakoma: „nuo Grabnyčių – kreiva vėžė“, kitaip sakant, dieną saulė darosi vis šiltesnė ir sniegas patyžta nuo saulės spindulių, artinasi pavasaris. Per Grabnyčias, kaip ir per kitas šventines dienas, buvo spėjamas būsimas oras. Žmonės sakydavo, kad jei per Grabnyčias saulė gražiai teka, tai bus graži šienapjūtė. Saulėta Grabnyčių diena pranašavo ne tik gerą metų derlių, ankstyvą ir ilgą pavasarį, bet ir daug žaibų, perkūnijų. Šią dieną buvo ir su žemdirbyste susijusių draudimų, pvz., drausta vaikams varveklius daužyti, kad linai nesugultų.

Svarbiausi Grabnyčių momentai yra žvakių šventinimas, orų bei būsimo derliaus spėjimas. Žvakės dažniausiai naudotos apsaugai, ypač nuo perkūnijos ir kitų su atmosferos poveikiu susijusių nelaimių. Nors grabnyčia vis dažniau pakeičiama paprasta žvake, tačiau vyresni žmonės namuose vis dar turi per Grabnyčias pašventintų žvakių ir tiki jų galia.

Atnaujinta 2023 02 14