TARPTAUTINĖ FOLKLORO ŠVENTĖ „BALTŲ RAŠTAI“

TARPTAUTINĖ VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO ŠVENTĖ „BALTŲ RAŠTAI-2021“

Šventė „Baltų raštai” Kaune rengiama nuo 2009 metų, ji turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo suorganizuota pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį ir vadinosi „Pro tūkstantmečio vartus“.  Vėliau, pažymint Baltų vienybės dieną, šventė tapo Tarptautiniu vaikų ir jaunimo folkloro festivaliu „Baltų raštai“.

Šventė vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių – ryšius. Visos veiklos skatina dalyvius bei jų šeimų narius domėtis senąja mūsų  kalba, istorija, tautodaile, folkloru. Šventės programa atspindi vietos papročius, autentiškas dainas, smulkiąją tautosaką, tradicinius šokius, ratelius, žaidimus. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.

Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse! Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!

Tarptautinė folkloro šventė „Baltų raštai – 2021″ rengiama rugsėjo 17-22 d. d. 

Apie 2021 metų šventę PLAČIAU   NUOTRAUKŲ GALERIJA   žiūrėti – PROGRAMA 

KONTAKTAI

Vilija Kepežinskienė, direktorė

El. paštas rastine@ktkc.lt, tel.: +370 37 40 7135, +370 37 40 7136, mob. +370 679 36 796

Vaida Kasparavičienė, projekto koordinatorė

El. paštas vaida.kasparaviciene@ktkc.lt, tel. +370 673 29769

Nuotraukų galerija iš festivalio archyvo    Baltų raštai 2018      Baltų raštai-2019     Baltų raštai-2020

Atnaujinta 2021 09 20