EDUKACIJOS

 • Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18
 • KTKC Etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180
 • Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose
 • Dovilė Kulakauskienė
 • +370 679 36718
 • dovile.kulakauskiene@ktkc.lt
 • Trukmė – 1 val.
 • Kaina:
 • 5 Eur – vaikui/mokiniui
 • 3 Eur – vaikui/mokiniui (su nuolaida)*
 • 15 Eur – suaugusiam
 • 7,5 Eur – suaugusiam (su nuolaida)*

Užsiėmimo metu supažindinama su vienu iš tradicinių lietuvių liaudies amatų – audimu bei viena svarbiausių tautinio kostiumo dalių – juosta. Edukacija skatina lietuvių tekstilės paveldo
ir audimo technikų pažinimą, domėjimąsi lietuvių audinių ornamentika, tautiniu kostiumu ir mokoma patiems nusiausti juostą. Pateikiant etnografinę medžiagą ir analizuojant juostų
pavyzdžius, supažindinama su įvairiomis juostų atlikimo technikomis, juostų simboline ir praktine paskirtimi, jų reikšme tautinio kostiumo komplekse, atskleidžiami nauji juostų ir jų
ornamentų pritaikymai šiuolaikiniame gyvenime. Tęstinių edukacijų metu mokoma šių juostų audimo būdų: austinė „beraštė“, rinktinė, vytinė, vytinė-rinktinė, pintinė-virvelinė. Šiais būdais mokoma nusiausti ir tautinių vėliavų spalvų  juosteles. Siūlai ir priemonės suteikiamos vietoje.

Pradinių klasių mokiniams siūloma virvelinių juostelių pynimas su svareliais ir skrituliais.

Pagrindinių ir vyresniųjų klasių mokiniams siūloma virvelinių juostelių pynimas su svareliais ir skrituliais, juostelių audimas su skieteliu ir kortelėmis. Jiems pateikiami paruošti juostelių metimai sudarant galimybę pabandyti audimo procesą ir nusiausti 10-20 cm juostelę.

Kviečiame patirti senąsias audimo tradicijas!

Registracija iš anksto tel. +370 679 36718 


PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.
*Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

Atnaujinta 2024 05 08