EDUKACIJOS

 • Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18
 • KTKC Etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180
 • Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose
 • Dovilė Kulakauskienė
 • +370 679 36718
 • dovile.kulakauskiene@ktkc.lt
 • Trukmė – 1 val.
 • Kaina:
 • Vaikui/mokiniui – 3 Eur
 • Vaikui/mokiniui (su nuolaida)* 1 Eur
 • Suaugusiam – 5 Eur
 • Suaugusiam (su nuolaida) – 3 Eur *

Programa skirta pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniams. Programos tikslas – mokinant senųjų audimo ir pynimo technikų, skatinti vaikų domėjimąsi tradiciniais rankdarbiais ir
etnokultūriniu tekstilės paveldu, stiprinti tautinę savimonę ir tvaraus vartojimo įgūdžius.

Uždaviniai
1. Supažindinti vaikus su lietuvių tautodailės rūšimi – juostomis ir jų pritaikymu
tautiniame kostiume ir šiuolaikinės aprangos puošyboje.
2. Pristatyti senovinį juostelių pynimo būdą ir atlikimo techniką.
3. Sukomponuoti spalvotų siūlų derinį ir nusipinti juostelę.

Laukiamas rezultatas: šioje veikloje integruotai ugdomos vaikų bendrosios kompetencijos: pažinimo (susipažino su tradiciniais tekstilės dirbiniais ir atlikimo technika, tvaraus vartojimo
pavyzdžiais), socialumo (mokėsi komandinio darbo poroje, tarėsi  dėl spalvų ir ornamento kūrimo, juostelių paskirties),  kūrybiškumo ir iniciatyvumo (kurdami ir pindami juosteles).

Registracija iš anksto tel. +370 679 36718


PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų,
socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

*Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje
ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

Atnaujinta 2024 03 04