EDUKACIJOS

 • Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18
 • Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose arba nuotoliniu būdu
 • Eglė Vindašienė
 • +370 679 36 715
 • egle.vindasiene@ktkc.lt
 • Trukmė – 1 val.
 • Kaina:
 • 5 Eur vaikui/mokiniui
 • 3 Eur vaikui/mokiniui (su nuolaida)*
 • 15 Eur – suaugusiam
 • 7,5 Eur – suaugusiam (su nuolaida)*

Edukacinis užsiėmimas „Gyvybės medis karpiniuose“

 

Programoje:

Programos dalyviai supažindinami su popieriaus menu, popieriaus atsiradimo istorija, jo rūšys, faktūra. Kas yra karpinys? Palyginami lietuviški ir pasaulio karpiniai, medžių įvaizdis kitose šalyse.

Mokoma ne tik kirpti, bet ir lenkti, plėšti, aplikuoti, klijuoti, kt. Supažindinama su kūrybinių darbelių įvairove: simetrinis karpinys, siluetinis karpinys, erdvinis karpinys, koliažas, kt.

Didžiausia dėmesys skiriamas gyvybės medeliui. Gyvybės medis – vienas archaiškiausių lietuvių liaudies dailės motyvų. Koks yra gyvybės medžio įvaizdis, jo interpretacijos tautodailėje. Kur galime pamatyti Gyvybės medį? Supažindinama su kuparų ir skrynių puošyba. Kokie dar yra pavadinimai (Pasaulio medis, Visatos medis, Kosminis medis, Aušros medis). Parodoma kur jį galime atpažinti: gyvenamųjų namų puošyboje, buities rakanduose, audiniuose, drožyboje, kitur. Paaiškinama jo sudėtinės dalys: Šakos-Dangus, Kamienas-Žemė, Šaknys-Požemis

Vyresniuosius mokinius ir suaugusiuosius supažindiname su Lietuvos liaudies meistrų (karpytojų) darbais, spaudiniais apie karpinius, parodomis, projektais įvairiuose regionuose ir kitose šalyse.

Labai tinka šią edukaciją rengti pavasarį. Bundanti gamta kiekviename iš mūsų pažadina poreikį matyti pasaulį pilną gyvybės. Sprogstančio pumpuro, saulės spindulio, paukščio ulbėjimo ar rugio želmenyje  išsaugoto gyvybės stebuklo laukiame su kiekvienu pavasariu. Amžiną gyvybę lietuvių liaudies mene simbolizuoja gyvybės medelis.

Praktinis darbas.  Mokoma iškirpti tradicinį gyvybės medelį, komponuoti ir sukurti savo darbelį (atvirukas, paveiksliukas, bendras kolektyvinis plakatas, kt.). Karpinio ‘gyvybės medelio’ piešimas, sulankstymas, kirpimas, klijavimas,  kt. (užduotis siejama su tradiciniu lietuvių kalendoriumi).

Registracija iš anksto tel. +370 679 36 715

 

Susipažinkime virtualiai su tautodailės meno šaka – karpiniai

Daugiau skaityti ir žiūrėti apie karpinius:

LTS pirm. J.Rudzinskas apie Lietuvos karpinius E. Dvarionaitės-Vindašienės paroda

E. Vindašienė apie popieriaus karpinius

LRT filmas TRADICIJOS. KARPINIŲ MENAS    LIETUVOS TAUTODAILĖ- KARPINIAI      Skrynių tapyba 

PASTABOS:

*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.

*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

*Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

Atnaujinta 2024 05 08