EDUKACIJOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

EDUKACIJOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Edukacinių užsiėmimų metu įgyvendinami etnokultūrinio ugdymo uždaviniai, kuriais siekiama padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.
Siūlomos edukacinės programos skirtos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo vaikams ir mokiniams.

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180), Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose arba nuotoliniu būdu pagal atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Lietuviški metų ženklai     Nuotoliniu būdu su Kultūros pasu 

Ruduo: Rudens lygiadienis; Rudens lauko darbai; Ganiavos pabaigtuvės.
Žiema: Žiemos saulėgrįža, Adventas, Kūčios, Kalėdos; Žiemos darbai; Užgavėnės.

Pavasaris: Pavasario lygiadienis; Velykos, Atvelykis, Sekminės.  
Vasara: Vasaros saulėgrįža, Rasos, Kupolės, Joninės.

Gyvybės medis karpiniuose         

Tradicinės popieriaus užuolaidėlės

Baltų ženklai

Rytoj aš būsiu audėjėlė      

Molio džiaugsmai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Žaidimai: „Kvirkatas“, „Tvirtovė“, „Malūnas“, „Laimės namai“, „Lapė ir žąsys“, „Soliteris“, „Arklių lenktynės“, „Tigrai ir ožiai“, „Kiškio gaudynės“

Paukščiai lietuvių tautosakoje ir mitologijoje      Nuotoliniu būdu su Kultūros pasu

Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias       

Šiaudiniai dirbiniai. Sodas

Pasipuoškime namus Velykoms

Pasipuoškime namus Kalėdoms

Dūzgia bitelė avily       

Linelį roviau, drobelę audžiau

Tradicinis audimas: juostos

Užgavėnių persirengėliai. Kaukių gamyba    Kultūros pasas    

Daili bačkelė, be jokio lankelio. Kas?

Siūlai, siūlai, išsivykit ir lėlytę padarykit 

Seku seku pasaką

Vidury dvaro žydi grūšelė 

Kitokia kelionė per Lietuvą

 

PASLAUGŲ ĮKAINIAI:

Edukacinės programos  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur

Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:

  • Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
  • Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 09 20