EDUKACIJOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

EDUKACIJOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Edukacinių užsiėmimų metu įgyvendinami etnokultūrinio ugdymo uždaviniai, kuriais siekiama
padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo
tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas
ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis
pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms. Siūlomos edukacinės programos skirtos
ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo vaikams ir mokiniams. Galerija

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180), Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose arba nuotoliniu būdu pagal atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto, tel. +370 679 36718 arba el. p. dovile.kulakauskien@ktkc.lt

Baltų ženklai

Dūzgia bitelė avily   

Gyvybės medis karpiniuose 

Juostelių dirbtuvėlės

Kitokia kelionė per Lietuvą     Kultūros pasas (1-4 kl)      Kultūros pasas (5-8 kl)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Žaidimai:
„Kvirkatas“, „Tvirtovė“, „Malūnas“, „Laimės namai“, „Lapė ir žąsys“, „Soliteris“,
„Arklių lenktynės“, „Tigrai ir ožiai“, „Kiškio gaudynės“    Kultūros pasas

Lietuviški metų ženklai 

Kultūros pasas (KTKC)

Kultūros pasas (Užsakymo metu pasirinktoje vietoje)

Kultūros pasas (Nuotolinė paslauga)

Ruduo: Rudens lygiadienis; Rudens lauko darbai; Ganiavos pabaigtuvės.
Žiema: Žiemos saulėgrįža, Adventas, Kūčios, Kalėdos; Žiemos darbai; Užgavėnės.

Pavasaris: Pavasario lygiadienis; Velykos, Atvelykis, Sekminės.  
Vasara: Vasaros saulėgrįža, Rasos, Kupolės, Joninės.

Linelį roviau, drobelę audžiau

Molio džiaugsmai

Ornamento kalba (ruošiama)

Pasipuoškime namus Kalėdoms  

Pasipuoškime namus Velykoms

Paukščiai lietuvių tautosakoje ir mitologijoje       Kultūros pasas (Nuotolinė paslauga)

Rytoj aš būsiu audėjėlė 

Seku seku pasaką

Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias 

Šiaudiniai dirbiniai. Sodas       Kultūros pasas

Tradicinis audimas: juostos

Tradicinės popieriaus užuolaidėlės         

Užgavėnių persirengėliai           Kultūros pasas

Vidury dvaro žydi grušelė        Kultūros pasas

Siūlai, siūlai, išsivykit ir lėlytę padarykit (ruošiama)

PASLAUGŲ ĮKAINIAI:

Edukacinės programos  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur

Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:

  • Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
  • Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2024 03 04