+ - Ieškoti
Giminės herbas
Simona Zarembaitė
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Simbolių bei spalvų reikšmės herbe Pasaga– ateisiančios sėkmės ženklas, nes ji simbolizuoja gerovę. Pasaga primena tam tikrą talpyklą arba vadinamąjį gausybės ragą, kuriame saugoma namų ar šeimos „laimė“ Pasagos simbolika – namų laimė ir apsauga. Pasaga– ateisiančios sėkmės ženklas, nes ji simbolizuoja gerovę. Bitė simbolizuoja darbštumą, kruopštumą. Bitės: darbštumo, gerumo ir turtingumo simbolis. Bitės simbolika yra glaudžiai susijusi su bendruomeniškumo ir komandinio darbo sąvokomis. Kažkaip ji liepia jums atiduoti savo talentus . Lokio letena- apsaugo šeimą nuo blogos akies. Nelinki šeimai nieko blogo. Spalvų reikšmės: Geltona- Labai priešingų prasmių spalva. Tai šviesa, saulės spindulys. Visa tai simbolizuoja kilnumą, protingumą, brandą. Balta- Ši spalva simbolizuoja šviesą, gyvybę, džiaugsmą, sėkmę, švarą, gėrį, tyrumą, išmintį. Juoda bei Pilka- šios spalvos simbolizuoją ramybę, susikaupimą.
Godos giminės medis
Goda Glušauskaitė
Kauno Milikonių progimnazija
Esu mažas lapelis ant dviejų giminių medžio.
MANO PROSENELIAI
Goda Kontrimaitė
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Iš nuotraukos į mane žvelgia mano močiutės tėveliai: Kazimieras ir Kazimiera (Nagreckaitė) Verbauskai. Jie 1973 metais šventė savo sidabrinių vestuvių jubiliejų. Radau šia proga ir sveikinimą parašytą Čekiškės apylinkės vykdomojo komiteto. Močiutė papasakojo, kad jos tėveliams buvo labai sunku po karo. Jauna šeima susikūrė 1948 metais, mylėjo vienas kitą, buvo darbštūs. Jie užaugino keturis vaikus: tris dukras ir sūnų. Vaikai sukūrę šeimas liko gyventi gimtajame kaime. Aš jau ketvirta šios giminės karta, mano pusbroliai ir pusseserės taip pat mokosi gimnazijoje. Daug dar žodžių reikšmės sveikinime nesuprantu, bet ateityje istorijos pamokose juos išsiaiškinsiu ir suprasiu laikotarpį, kuriame gyveno mano proseneliai.
Išskirtinė šeimos relikvija – Šventojo Jono Bosko drabužio skiautė paveikslėlyje
Gabrielė Zavadzkytė
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Mano prosenelė Domicelė Kačiulytė Vaičekauskienė, sulaukusi garbingo amžiaus - 95 metų, mirė 2020 metais. Paskutinius jos gyvenimo metus mūsų šeima jos aplankyti nuvykdavo vis rečiau. Visi žinome ir laikėmės raginimo saugoti senolius nuo klastingosios Covid-19 ligos viruso. Man liko atmintyje paskutinis mūsų susitikimas, kai ji sėdi vasarą vežimėlyje kieme ir rankoje laiko šį šventą paveikslėlį ir paaiškina: „Dabar meldžiu Šventojo Jono Bosko užtarimo ir palaiminimo savo provaikaičiams“. Nieko nežinojau apie Šventąjį Joną Boską ir nesureikšminau jos žodžių. Kai šią vasarą tėvai tvarkė promočiutės butą, maldaknygėje pamačiau tą patį paveikslėlį, o įdėmiau jį apžiūrėjus pastebėjau, kad be Šventojo Jono Bosko atvaizdo ir jo sukurtos maldos, ten patalpinta jo drabužio skiautė. Šį paveikslėlį aš parsivežiau namo ir galiu pasidižiuoti, kad turiu išskirtinę relikviją: „II laipsnio relikvijomis“ laikomos šventojo drabužių dalys ar kiti jam artimi daiktai“ https://www.bernardinai.lt/2007-05-11-benas-ulevicius-apie-sventuju-relikvijas/)
Emos giminės herbas
Ema Glušauskaitė
Kauno Milikonių progimnazija
Raidės G ir J reiškia Glušauskų ir Jankauskų gimines. Kiekvienas paveikslėlis reiškia pomėgius ar darbą. Krikšto tėtis medžioja, senelis - bitininkas, močiutė ūkininkauja. Brangiausias žmogus - mamytė- gydytoja. Dėdė važinėja traktoriais, o visi kiti šeimos nariai vienas kitą myli ir savo namuose karaliauja.
Kaušakių šeimos herbas
Viltė Kaušakytė
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Herbo centre K raidelė žymi šeimos pavardės pirmąją raidę. Ją supa ąžuolo šakos. Jos simbolizuoja stiprybę, valią. Susipynusios šakos reiškia, kad mano šeima vieninga! Mėlynas fonas – šeimos narių tarpusavio šilumą, bendravimo lengvumą.
Tomkų giminės medis
Vytenis Tomkus
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Mano senelis Vytautas Tomkus turi tris brolius: Liudą, Česlovą, Algimantą ir dvi seseris: Ireną bei Vidą. Senelis užaugino tris vaikus: dvi dukras Birutę ir Liną bei sūnų Saulių. Kolūkio laikais jis dirbo vairuotuoju, o prieš pensiją - fermoje šėriku. Mūsų giminės medį pavaizdavau tik iš Tomkų pusės - ji labai gausi. Aš senelio giminę pasirinkau dėl to, kad mes gerai sutariame. Iš jo išmokau drožinėti ir ūkininkauti. Smagu, kai giminės narių tiek, kad surašyti visus nepakanka vieno lapo, jų - jau virš 70. Laukia dar ir močiutės pusė.
Mano prosenelės istorija
Urtė Pelenytė
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Mano močiutė dažnai pasakoja apie savo močiutę. Nusprendžiau, kad ir kitiems žmonėms mano prosenelės istorija galėtų būti įdomi. Pridedami ir močiutės branginami dokumentai. Prosenelės pasakojimu, ji gimė ūkininko Jono Žilinsko, gimusio 1868 m., ir pas jį tarnavusios piemenės Adelės Matukaitės, gimusios 1900 m., šeimoje. Proproseneliai susituokė 1916 m., Panevėžio vyskupo leidimu, kadangi proprosenelė buvo jauno amžiaus. Prosenelė buvo ketvirtas vaikas šeimoje, gimė 1926 m. Proproseneliui nesėkmingai laidavus, ūkis buvo išvaržytas ir didelė šeima liko be nieko. Glaudėsi pas proprosenelės tėvus Matukus. Vaikai ėjo tarnauti pas ūkininkus. Prosenelė nuo 6 metų ėjo ganyti ir jos mokslo metai prasidėdavo ne rugsėjį, o nuo lapkričio mėnesio kai baigdavosi ganiava. 1939 metais baigė Skapiškio pradžios mokyklos kursą. Prasidėjus antram pasauliniam karui prosenelė glaudėsi dėdės Žilinsko šeimoje, Totorių kaime. Ten, 1944 m. evakuacijos metu sprogus ,,katiušos " sprogmeniui, kartu su dėde ir savo jaunesniuoju broliu, buvo sužeista. Dėdė neišgyveno. Vaikus apsaugojo mantos prikrautas vežimas. Prosenelės ir jos brolio kojos buvo sudraskytos. Nuo mirties juos išgelbėjo vokiečių medikai, kuriuos nušliaužusi paprašė pagalbos. Prosenelė su broliu buvo operuoti karo lauko ligoninėje. Buvo 1944 m., vokiečiai traukėsi, taip prosenelė atsidūrė Rygos ligoninėje. Vokiečiai traukėsi toliau, su savimi vežėsi ir sužeistuosius į Vokietiją . Civiliai, nenorėjusieji išvykti į Vokietiją buvo palikti. Dar nesugijusiomis kojomis vaikai patraukė namų link. Kelionės metu maitinosi ką rado laukuose: apšalusiais burokai... Žaizdos pūliavo, kojos sutino, tokios būklės jie pasiekė Žemaitiją, Skuodo rajoną, Lenkimų kaimą. Ten jų pagailo vienai šeimai. Brolis sustiprėjo ir išėjo, o prosenelė liko. Pas juos dar pagyveno metus ir prosenelės pasiimti atvažiavo mama ir išsivežė namo, o ten laukė skurdi pokario lemtis. Namai sudegė. Didelė šeima glaudėsi pirtyje. Išmoko siuvėjo amato, ėjo „per žmones“ siūdama. 1958 m . ištekėjo už skapiškėno Stasio Čeikos. Jų šeimoje 1961 m. gimė mano močiutė. Prosenelė mirė 2020 sausio 13 dienos rytą, per mano gimtadienį. Amžino poilsio atgulė prie savo tėvų ir vyro Švedukalnio kapinėse.
Labanauskų šeimos herbas
Urtė Labanauskaitė
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Šeimos herbas Savo šeimos herbą kūriau naudodama iš seniau išlikusio herbo ir heraldikai būdingų simbolių kurie atitinka mūsų šeimą. Herbe pavaizdavau šiuos ženklus: Pelėda - mūsų šeimoje pelėda simbolizuoja išmintį, atiduma, dėmesinguma taip pat sužinojau, kad pelėda yra mūsų giminės simbolis. Lauro šakelės - pergalės ir taikos simbolis. Mūsų šeimoje bendravime vyrauja taika. Karūna - reiškia pergalę, garbę, orumą, nuopelnus, aukščiausią pasiekimą, atsidavimą, išbaigtumą, kartų ratą, tęstinumą ir begalinę trukmę. Karūna atspindi energiją ir jėgą, esančią galvoje, nes mūsų šeimoje kadaise buvo žymių žmonių. Bangelės - heraldikoje simbolizuoja vandenį kuris reiškia sveikatingumą ir gyvybę, nes didžioji dalis šeimos gyvena sveikai. Herbe naudojau 3 spalvas kurios simbolizuoja: Balta spalva simbolizuoja džiaugsmą, tiesą, švarą. Juoda spalva simbolizuoja išmintį, atsargumą ir budrumą. Mėlyna spalva simbolizuoja ištikimybę, tikrumą, sąžiningumą. Urtė Labanauskaitė 8b Kauno r. Lapių pagrindinė mokyla Dailės mokytoja Dalia Audėjaitienė
Aleksandravičių giminės herbas
Urtė Aleksandravičiūtė
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Pavaizdavau pirmąją pavardės raidę. Ją apipyniau žaliais lapais, nes mano šeima linksma, gyvybinga, energinga. O širdelės parodo, kad mes esame vieningi, mylime vieni kitus. Širdelių viduje pirmosios šeimos narių vardo raidės.
Mano giminės herbas
Ūla Jarulytė
Kauno Milikonių progimnazija
Spalvos esančios mano giminės herbe apibūdina mano šeimą, gimines.
MANO PROSENELIAI
TOMAS PAŠKEVIČIUS
KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA
NĖ VIENO IŠ SAVO PROSENELIŲ NEPAŽINOJAU. PASAKOJIMAS APIE PROSENELIUS.
Mano šeimos herbas
Samanta Zachaževska
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija
Ką pasakoja mano giminės herbas? Mano herbas sudarytas iš keturių dalių. Kiekviena dalis vaizduoja vieną mano šeimos narį: tėtį, mamą, brolį ir mane. Viršutinėje dalyje pavaizduoti mano tėvų pomėgiai ir darbai, apatinėje dalyje – mano ir brolio pomėgiai. Mėlyname fone pavaizduotas mano tėčio darbas, jis jau labai daug metų dirba firmoje, kur yra perdirbamas medis. Tėčiui patinka jo darbas ir jam niekada nekilo minčių pakeisti darbą. Geltoname fone pavaizduotas mano mamos darbas. Mama labai mėgo anksčiau sušius, tad ji įsidarbino sušių restorane. Tačiau dabar mama negali net žiūrėti į šį patiekalą. Dar buvo labai linksmas įvykis, kai mano mama mokė mane valgyt pagaliukais, todėl dabar sušiai ir viskas kas su jais susiję primena man mano mamą. Žaliame fone pavaizduotas mano brolio darbas, jis jau apie penkerius metus dirba logistikos firmoje. Jis labai gailisi, kad pasirinko tokią profesiją, nes jo labai pablogėjo regėjimas. Dar iš savo vaikystės prisimenu, kad brolio kompiuterio darbalaukyje visada buvo kalnų vaizdai. Apačioje violetiniame fone pavaizduotas mano hobis. Mano vaikystėje mes su broliu visada žaisdavom tinklinį ir iki šiol tai yra mano mėgstamiausias žaidimas, kurį aš galiu žaist nors visą dieną ir man nenusibos. Per vidurį galit pamatyt gyvatę, ji simbolizuoja išmintį mano šeimoje. Ką reiškia spalvos mano giminės herbe? Mėlyna - mano tėčio dar nuo jo vaikystės mėgstamiausia spalva, ir dar tai reiškia laimę. Geltona – mano mamos mėgstamiausia spalva, dar reiškia, tai kad mes pasitikime vienas kitu šeimoje. Žalia - mano brolio mėgstamiausia spalva; žalia spalva tai ramybės simbolis, su broliu man visada ramu. Violėtinė - mano mėgstamiausia spalva, dar reiškia kosmosą t.y. kad mes kosmiškai mylim vienas kitą.
Šeima-svarbiausia
Perlita Zujūtė
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
Raidės reiškia šeimos narių vardus. Eglė- stiprybė. Kamuolys-sportas. Gėlė- grožis. Saulė- šypsena. Knyga- mokslas ir žinios.
Mockevičių šeimos herbas
Neila Mockevičiūtė
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Šeimos herbas Kurdama šeimos herbą naudojau simbolius būdingus heraldikai, susijusius su mano šeima, jos aplinka ir mūsų būdo bruožais. Herbe pavaizdavau šiuos ženklus: Sveikatingumo simbolis - šį ženklą nupiešiau pačiame herbo centre, nes šeimai labai svarbus sveikas gyvenimo būdas. Mokslo simboliai - šie ženklai simbolizuoja mūsų šeimos išsilavinimą, šeimoje mokslas ir išsilavinimas yra labai svarbus ir vertinamas. Karūna - ji simbolizuoja karališkumą, vienybę ir galią. Šeimos nariai moka pastovėti už save ir ginti vienas kitą. Žuvys - simbolizuoja sėkmę ir materialinę gerovę. Žuvys taip pat yra lojalumo simbolis savo darbui, panardinant tam tikrą veiklos sritį be pusiausvyros. Sparnai - simbolizuoja norą atlikti pagrindinius savo darbus, taip pat reiškia sėkmę, laisvę ir daug nuotykių patiriantį gyvenimą. Herbui parinkau 5 spalvas: Juoda - simbolizuoja nuolankumą, kuklumą, atsargumą. Mėlyna - simbolizuoja lojalumą, išmintį, o heraldikoje nuoširdumą . Auksinė - karališkumo, dosnumo, turtų, gailestingumo, sąžiningos ir atviros sielos simbolis. Balta - sąžiningumo, teisingumo simbolis. Rusva - simbolizuoja pasitikėjimą, atsitiktinumą.
Mano šeimos herbas
Neringa Koščic
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija
Mano šeimos herbas Neringa Koščic Ką reiškia simboliai ant herbo? Ant mano herbo yra pavaizduota gyvatė ant kardo. Atskirai gyvatė reiškia išmintį, o kardas – norą kovoti. Tai reiškia, kad sujungiant gyvatę ant kardo, reiškia apsaugą. Mano šeimos nariai apsaugo vienas kitą nuo įvairiausių blogių. Ugnis parodo mano šeimos uolumą. O vidury herbo yra parodyti mano šeimos užsiėmimai: mano, brolio, mamos ir tėčio. Mano mama dirba geografijos mokytoja, todėl ant molberto yra parodytas gaublys, taip pat mano mama mėgsta skaityti knygas, o aš mokausi mokykloje, todėl yra pavaizduotos knygos. Mano tėtis dirba dažytoju-apdailininku, todėl yra pavaizduotas teptukas ir išteplioti dažai. Taip pat mes su broliu labai mėgstame kartu piešti, ir dar kartu su tėčiu klausytis muzikos bei šokti. Ką reiškia spalvos mano herbe? Žalia - ramybę, gausą. Mėlyna - sąžiningumą ir laimę, šitos spalvos yra nemažai mano herbe, nes mano šeimoje vyrauja sąžiningumas ir laimė. Raudona - drąsą ir meilę, mano šeimos nariai yra gana drąsūs ir visi mylime vienas kitą.