Bendros žinios

Įstaigos pavadinimas Kauno tautinės kultūros centras
Adresas
Adomo Jakšto g. 18, LT-44275, Kaunas
Raštinė
Telefonas, faksas (8 37) 407 135
El. paštas rastine@ktkc.lt
Internetinio puslapio adresas
www.ktkc.lt
Įstaigos juridinio asmens kodas
195470830
Įstaigos tipas
neformaliojo vaikų švietimo mokykla
Įstaigos teisinė forma
 biudžetinė įstaiga
Mokomoji kalba
lietuvių kalba
Raštinės darbo laikas:
I 8.00 – 17.00 val.
II 8.00 – 17.00 val.
III 8.00 – 17.00 val.
IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Mokslo metų trukmė – 43 savaitės.

Mokslo metai Rugsėjo 1 d. Birželio 30 d.
Vasaros atostogos Liepos 1 d. Rugpjūčio 31 d.

Kauno tautinės kultūros centro Etninės veiklos studija (Kalniečių g. 180), tel. 8 679  36 783, el.paštas zita.jakineviciene@ktkc.lt

Gerbiami tėveliai, visais rūpimais klausimais prašome kreiptis į administraciją arba skambinti tel. (8 37) 407 135
__________

Atnaujinta 2021 09 29