Sukurk Velykę/Velykų bobutę!

Velykė – tariamoji Velykų būtybė, dalijanti vaikams margučius. Įvairiose Lietuvos vietose dar vadinta Velykų bobute, Velykų karaliene, Karabija. Dažniausiai Velykė  įsivaizduojama kaip gera senutė arba mergina, pamiškėje su kiškučiais žolelėmis ir samanomis marginanti vaikams margučius, o Velykų naktį ar rytą dėliojanti juos į vaikų paruoštą vietą. Laukdami Velykės vaikai iš vakaro padarydavo margučiams žalumynais iškaišytas gūžteles ant palangės ar po suolu prieangyje, darželyje po langu ar sode prie takelio. Velykė primerkia visokių žolelių, samanėlių ir pakrūmėje dažo kiaušinius. Padeda jai kiškučiai. Sudeda kiaušinius į vežimėlį, pasikinko kiškučius, jos botagėlis – saulės spindulys. Kartu su Velykės margučiu vaikai kartais rasdavo ir arkliuko, gaidelio ar kiškučio pavidalo kepinėlį. Kai kur Velykė  apsirengusi tautiniais drabužiais, su krepšiu margučių vaikščiojanti po namus ir bendraujanti su vaikais, dalijanti kiekvienam po margutį, o guviausius apdovanojanti papildomu. Gautą iš Velykės margutį vaikai stengdavosi kuo ilgiau išlaikyti sveiką, tikėdami, kad ir jie patys visus metus būsią sveiki. 

Užduotis: sukurk savo įsivaizduojamą VELYKĘ!

Literatūra: Lietuvių kalendorinės šventės. V., 1990, p. 49. Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas. V., 2015, p. 312.

Nuotrauka ir lėlytė – tautodailininkės Eglės Vindašienės

Parengė – KTKC metodininkė Inga Nėnienė

Atnaujinta 2022 04 14