NAUJIENOS

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MATERIALIAI PARĖMUSIEMS MŪSŲ CENTRĄ!

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti centro materialinę bazę.
Kviečiame  darbuotojus, mokinių tėvelius, socialinius partnerius paremti Kauno tautinės kultūros centrą, skiriant 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti  iki 2022-05-01.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2021
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) –  195470830
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kauno tautinės kultūros centras
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Atnaujinta 2023 01 11