Tradicinių juostų audimo studija

Mokytojas
Inga Nėnienė

El. pašto adresas
inga.neniene@ktkc.lt

Telefono numeris
869954856

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, etnologijos specializacija, human. m. dr. laipsnis, tyrimų sritis – lietuvių etnografinės  tekstilės technologijos. Tautodailininkė, vytinių ir rinktinių juostų audėja. Nuo 2020 m. Kauno tautinės kultūros centro metodininkė, neformaliojo švietimo mokytoja.

Tradicinių juostų audimo studijos programa skirta 10-19 metų ugdytinių saviraiškos poreikių tenkinimui, kūrybiniams, meniniams gebėjimams atsiskleisti, įgyjant etninės kultūros pažinimo žinių, tautodailės  pradmenų, siekiant supažindinti juos  su  tradicinio audimo amato ypatumais.

Užsiėmimų metu vaikai bus supažindinami su  vienu iš gražiausių tradicinių lietuvių liaudies amatų – audimu bei viena svarbiausių tautinio kostiumo dalių – juosta, su juostų simboline ir praktine paskirtimi, jų reikšme tautiniame kostiume ir lietuvių papročiuose, ornamentų simbolika, spalvomis, etnografinių regionų savitumais juostose, juostų tipais ir audimo būdais.

Bus sudaromos sąlygos mokytis patiems austi juosteles ir juostas, nusiausti etnografinių raštų juostą, pritaikyti juostas šiuolaikinėje aprangoje, buityje ir puošyboje.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti su lietuvių tautinių juostų simboline ir praktine paskirtimi, jų reikšme tautiniame kostiume ir papročiuose.
  2. Atskleisti audimo tradicijų naujus pritaikymus šiuolaikiniame gyvenime.
  3. Atlikti praktines audimo užduotis, išbandyti drobinį audimą su rankinėmis stalo staklelėmis, pinti juosteles su svareliais, išmokti austi trimis juostų audimo būdais: dvinyčiu, rinktiniu ir vytiniu.

Specialaus pasirengimo nereikia

Užsiėmimai vyksta Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18) II ir V 16-18 val.

Atnaujinta 2021 12 16