Algimanto Sakalausko fotografijų paroda „Medinė kryždirbystė“

Kauno tautinės kultūros centre 2021 m. liepos-rugpjūčio mėn. veikia paroda

Parodos „Medinė kryždirbystė“ autorius Algimantas Sakalauskas

Algimanto Sakalausko fotografijų paroda  „Medinė kryždirbystė"

Gimė 1958 m. Dailučių km., Vilkaviškio r. 1987 m. baigė Kauno politechnikumą, įgijo techniko technologo kvalifikaciją.  Nuo 1990 m. – kūrybinis darbas ir VšĮ „Prienų drožėjai “ kūrybinės grupės formavimas. Nuo 1999 m. balandžio 28 d. įsteigtos VšĮ „Prienų drožėjai“ (dabar  VšĮ Meninės drožybos) vadovas.

 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, skulptorius, Lietuvos Kultūros ministerijos premijos laureatas (2000 m.). Lietuvos tautodailininkų meno kūrėjų asociacijos narys (2005 m.). Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m. Asmeninės kūrybos biografija išspausdinta knygose: ,,Kas yra kas Lietuvoje 97/98”,  ,,Kas yra kas Kauno rajone 98/99”, „Kas yra kas Lietuvoje švietimas ir studijos 2007 m.“  bei išleistose Kembridžo Tarptautinio Biografijų Centro, Anglijoje ir Amerikos Biografijų Instituto leidiniuose.

Intensyvi kūrybinė veikla prasidėjo 1986 m. Dalyvavo 22 tarptautiniuose ir 12 respublikinių skulptūros simpoziumų Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Japonijoje. Darbai eksponuoti 44 grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienio parodų salėse bei galerijose. Surengė 5 autorines parodas Lietuvoje, 1 Vokietijoje ir  2 Austrijoje. 2010 m. konferencijoje Japonijoje pristatė pranešimą „Medžio skulptorių stovyklos ir jų reikšmė“;

Monumentalių paminklų, didelių skulptūros darbų sukurta apie 800. Jie pasklidę po Lietuvą, Lenkiją, Baltarusiją, Rusiją, Čekiją, Austriją, Vokietiją, Daniją, Šveicariją, Prancūziją, Estiją, Japoniją ir kt. šalis.

Išspausdintų straipsnių autorius: „Šiuolaikinių simpoziumų ir seminarų rengimas Lietuvoje ir Europoje”, „Kultūrų kryžkelė tarptautinėje medžio drožėjų stovykloje Japonijoje”,  „Japonija – drožėjų meka iš arti”,  populiaraus katalogo „Sūduvos krašto drožyba, skulptūra ir kryždirbystė“ sudarytojas, „Medžio dirbiniai sodyboje“ knygos autorius. Leidinio „Medinė kryždirbystė Birštono savivaldybės teritorijoje“ vienas iš sudarytojų.

Nuo pirmosios asmeninės parodos 1986 m. Prienuose, Algimantas aktyviai dalyvauja medžio drožėjų ir skulptorių stovyklose, simpoziumuose, asmeninėse ir grupinėse parodose tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, dalyvauja projektinėje veikloje. Jo vadovaujama Viešoji įstaiga vykdo UNESCO nacionalinės kryždirbystės paveldo išsaugojimo ir gaivinimo programą.

Algimantas Sakalauskas yra:

  • sertifikuotas A kategorijos tautinio paveldo produktų amatininkas.

Sertifikuoti jo tradiciniai gaminiai: kryžiai, koplytstulpiai, antkapiniai paminklai, skulptūros, koplytėlės, stogastulpiai. Atestuota jo vykdoma neformalaus švietimo mokymo programa „Tradicinio kryžiaus drožyba“.

  • apdovanotas Kauno apskrities viršininko garbės ženklu už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą puoselėjant kultūrą Kauno apskrityje ir Kauno apskrities garsinimą šalyje ir užsienyje.
  • Lietuvos Prezidentės apdovanotas  ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu;
  • Valstybės stipendininkas. Individuali valstybės stipendija – už Kūrybinio projekto (programos) „Prienų ir Birštono krašto kryždirbystė  ir meistrai. Sisteminis katalogas“ įgyvendinimą;
  • Projekto „Angelų kalva“ idėjos bendraautorius ir vykdytojas.
  • Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentų restauratorių praktikos  vadovas;
  • Prienų rajono savivaldybės apdovanojimo „Dėkingumas“ nominantas už Prienų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

 

Mano darbai – saviti statiniai, jungiantys architektūros, skulptūros, kalvystės, kartais ir primityviojo meno elementus. Juose dažnai yra akivaizdūs iš archainių laikų atėję augaliniai ornamentai, „saulutės“ ar „paukščio“, „Gyvybės medžio“, „Dieviškos būtybės“ ir kiti motyvai, atitinkantys sakralinės erdvės traktavimą. Jie statomi kaip paminklai gyviesiems ar mirusiems, kaip dvasinės apsaugos ženklai tam tikrose vietose, jie atsiranda įvairiose privačiose ir viešosiose erdvėse norint išprašyti malonių ar už jas dėkojant. Riba tarp kultūros paveldo ir personalinės kūrybos  dažniausiai sąlyginė, ypač, kai kalbame apie kryždirbystę. Proporcijos, atpažįstami ženklai, statinio architektūra – visa tai žinojimo, mokymosi ir praktikos rezultatas. Ar pavyko sudėti tai į visumą, kiek darbuose yra manęs ir koks aš juose –  tegul sprendžia kiti. Žinau tik, kad beveik 30 metų darau tai iš meilės savo darbų bendraautoriams, žmonėms, kurie apsisprendžia mano kūrybą į savo aplinką priimti tokią, kokia ji gimsta po mūsų ilgų pasikalbėjimų.

 

Algimantas Sakalauskas

Atnaujinta 2021 07 09