Darbas nuotoliniu būdu

Gerbiami Tėveliai,

Nuo kovo 16 dienos mūsų Centro mokytojai dirba nuotoliniu būdu. Mokinių poreikiai tenkinami individualiai derinant su Tėveliais galimybes, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą. Nuo kovo 19 dienos vykstanti  Tėvų apklausa rodo, kad 91 proc. dalyvavusių  sutinka, kad jų vaikas gautų  nuotolines neformaliojo švietimo paslaugas mūsų Centre.

Dėkojame Tėveliams už kantrybę ir aktyvų dalyvavimą uždarose  „Facebook“ grupėse, bendravimą elektroniniu paštu ir telefonu, patarimus mokytojams. Mes tobulėjame ir siekiame užtikrinti  Jūsų vaikų gerą nuotaiką, užimtumą be kompiuterio. Kai daug laiko bus praleidžiama, pasibaigus mokinių  atostogoms, sėdint – keliame sau  ir Jums, Tėveliai, užduotį –  lavinti taisyklingą  kūno padėtį, pastabumą, pojūčius, kūrybiškumą siūlydami kalbos ir veiksmo siejamuosius ir kitus pratimus, žaidimus.

 

Studijų ir ansamblių nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos įgyvendinimas:

Užsiėmimai vyksta  pagal tvarkaraštį organizuojamu nuotoliniu  tiesioginiu ir mišriu būdu naudojantis internetiniu ryšiu ir internetinio socialinio komunikavimo programomis – www.ktkc.lt, Viber, Whatsapp, Messenger, YouTube, el. paštu (esant galimybėms ir kitomis nemokamomis platformomis, o nuo balandžio 1 d. papildomai naudojantis „Google classroom“, grupiniams susirinkimams „Zoom“  programa ( „Zoom“ naudojimosi instrukcija). Nuotolinio ugdymo būdą ir priemones pasirenka mokytojas, įvertinęs, kokia programos dalis (ar visa programa) tiktų nuotoliniam darbui su vaikais. Kviečiame susipažinti su nuotolinio mokymosi idėjomis.

Organizuojant studijų ir ansamblių nuotolinio ugdymo procesą  mokytojai bei mokiniai (tėvai/globėjai, rūpintojai) turi turėti:

 • Interneto ryšį.
 • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
 • Susikurtą el. paštą (pageidautina Google platformoje). Mokytojai naudoja jiems Centro sukurtą el. paštą.
 • Centro  interneto svetainėje patalpinama Centro nuotolinio mokymo organizavimo tvarka, skelbiama naujausia informacija tėvams siekiant aktyvaus  tėvų komunikavimo su mokytojais ir Centro administracija.
 • Mokytojai parengia užduočių paketus, numato veiklas, suderindami su direktoriaus pavaduotojais ugdymui, ir bendrauja su mokiniais uždarose Facebook grupėse , o nuo balandžio 1 dienos – papildomai naudojantis  „Google classroom“, kurioms aktyvuoti būtina mokiniams susikurti asmenines „Google gmail“ paskyras.
 • Mokytojų funkcijos valdant Facebook grupę:
 • paskelbti studijos/ansamblio aprašymą (pavadinimą, tikslą, užsiėmimų grafiką, mokytojų kontaktinius duomenis)
 • nustatyti grupės taisykles (grupę gali matyti ir prie jos prisijungti tik konkrečios studijos/ansamblio dalyviai, Centro administracija, kiekvienas dalyvis gali rašyti įrašus, kelti video, siųsti word, pdf ir kt. formatu dokumentus ir pan.)
 • skelbti naujienas ir naudingą informaciją
 • tvarkyti narių įrašus (patvirtinti / atmesti grupės narių įrašus, prižiūrėti kalbos kultūrą ir pan.)
 • stebėti ir fiksuoti užsiėmimų lankomumą
 • Kad nuotolinis mokymas(is) vyktų sklandžiai, reikia tėvų pastangų ir pagalbos. Mokytojas palaiko su tėvais ryšį jam patogiu būdu paaiškindamas kaip aktyvuoti savo vaikų nuotolinio mokymosi paskyras, apie tai (formą) informuodamas direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
 • Mokytojas susitaria dėl grįžtamojo ryšio apie mokinio atliktas užduotis su tėvais ir mokiniais ir informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių keitimosi priemonė – el. paštas, video konferencijos uždarose Facebook grupėse.
 • Mokytojas užpildo elektroninę veiklų kalendoriaus versiją, patvirtintą Centro direktoriaus įsakymu, kuri karantino laikotarpiu tampa neformaliojo ugdymo dienynu, kiekvieną pirmadienį ją pateikdamas direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Kalendorius pildomas po kiekvieno užsiėmimo.
 • Mokėjimo tvarka kol kas išlieka ta pati iki to laiko, kol savivaldybė nustatys kitaip. Apie pasikeitimus iš karto informuosime.

Dėkojame tiems, kas skambinate ir siūlote profesionalią pagalbą.

Dėkojame, kad esate kartu vardan mūsų vaikų.

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama telefonais:

867936796 – Centro direktorė  Vilija Kepežinskienė
867936739 – direktorės pavaduotoja ugdymui  Vitalija Bajorienė
860023456 – direktoriaus pavaduotojas ugdymui Remigijus Juknelis
867329769 – direktorės pavaduotoja ugdymui Vaida Kasparavičienė

Kauno tautinės kultūros centro administracija