Kvietimas dalyvauti Etninės kultūros olimpiados I etape