FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI-2019“ archyvas

XI TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI-2019“, SKIRTAS LIETUVIŲ TAUTOSAKOS RINKĖJO IR LEIDĖJO ANTANO JUŠKOS 200-ŲJŲ METŲ SUKAKČIAI

KTKC NUOTRAUKŲ GALERIJA -FESTIVALIO AKIMIRKOS

Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai” Kaune rengiamas nuo 2009 metų ir turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo organizuotas pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį. Festivalis vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių- ryšius. Jis išskirtinis tuo, kad programose dalyvauja tik vaikai ir jaunuoliai, organizuojamos veiklos, skatinančios dalyvius bei jų šeimų narius domėtis baltų kultūra ir istorija, tautosaka, tautodaile, choreografiniu, instrumentiniu folkloru. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.
Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!
Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse!

XI tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Baltų raštai – 2019“, vyks 2019 m. rugsėjo 20-21 d. 

Programų turinys – tautosaka (dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji), tradicinis ir šiuolaikinis choreografinis folkloras (šokiai, rateliai, žaidimai), instrumentinis folkloras, vaidyba, vietovės papročiai, istorija.

Folkloro ansambliai, norintys dalyvauti festivalyje, turi atsiųsti dalyvio anketą iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniu paštu  (arba adresu: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas, LT-44275, Lietuva):

Reikalavimus Lietuvos ir užsienio ansambliams ar atlikėjams žiūrėti nuostatuose.

Nuostatai BR-2019           BALTIC_SIGNS_2019_Agreement form

Moksleivių instrumentinio folkloro šventė „ČIRPYNĖ-2019“

 Čirpynė -2019 aprašas priedas Nr. 1     Čirpynė -2019 dalyvio paraiška priedas Nr. 2    Dalyvio sutikimas priedas Nr. 3

PROGRAMA Baltų raštai-2019 (ruošiama)     bendra daina UŽTEKA SAULUŽĖ

Kviečiame dalyvauti respublikiniame mokinių fotografijų konkurse-parodoje „Lietuva laiko tėkmėje“ PLAČIAU

Nuotraukų galerija iš festivalio archyvo    Baltų raštai 2018