Kaune vyko Etninės kultūros olimpiados aptarimas

ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS APTARIMAS 

Etninės kultūros globos taryba  sukvietė pedagogus, folkloro ansamblių vadovus ir etninės kultūros darbuotojus į Kauno tautinės kultūros centrą, kur spalio 11 d. vyko seminaras  „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“.

Iš visų Lietuvos regionų susirinko Etninės kultūros olimpiados rengėjai, vertintojai ir mokytojai, ruošiantys mokinius olimpiadai. 

Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė ir Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

EKGT vyriausioji specialistė Asta Žernienė apibendrino Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 2018–2019 m. rezultatus; doc. dr. Dalia Urbanavičienė pristatė atnaujintas Olimpiados sąlygas bei EKGT rekomendacijas dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo.

Buvo aktyviai pristatomi ir aptariami nauji nuostatai, rekomendacijos būsimai olimpiadai. Vyko aktyvios diskusijos, kaip pravesti Olimpiados tris etapus, siūlomos idėjos testo klausimyno sudarymui.

Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Dalia Senvaitytė ir docentas dr. Arūnas Vaicekauskas kalbėjo apie kalendorines šventes ir papročius. Lietuvos muzikos ir teatro akademija docentė dr. Gaila Kirdienė ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsienė pateikė naujų įžvalgų apie Olimpiados testo klausimyną, parodė kalendorinių švenčių animacinių filmukų, priminė, kokios metodinės priemonės jau yra išleistos, pasidalino reikalingomis nuorodomis internete (e-mokykla.lt, tautosakosvartai.lt, lekus.lt)

Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės specialistė Asta Valiukevičienė pasidalino naujausia informacija apie leidinius,  kvietė susipažinti su knygomis apie kalendorines šventes ir papročius.

Gerąja patirtimi pasidalino dailės mokytoja ekspertė Virginija Armanavičienė. Ji supažindino su priemonėmis, padedančiomis atlikti kūrybines užduotis, parodė mokinių kūrybinės veiklos aplankalą (portfolijo).

Seminare dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir EKGT etnografinių regionų padalinių atstovai: Valentinas Jezerskas (Suvakija/Sūduva), Regina Jokūbaitytė (Mažoji Lietuva), dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė (Rytų Aukštaitija), EKGT pirmininko patarėjas Valdas Voveris.

Kauno tautinės kultūros centro direktorė Vilija Kepežinskienė nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems ir pasidžiaugė, kad Kaune yra atvira vieta, kurioje branginama istorinė atmintis, saugomas kultūrinis paveldas, puoselėjamos senosios lietuvių tradicijos, gyvai perduodamos jaunajai kartai.

Esate visada laukiami Kauno tautinės kultūros centre!

Su Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijomis galima susipažinti čia: http://ekgt.lt/naujienos/seminaras-lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiada-rezultatai-uzduotys-vertinimas.html

Vaizdo įrašą dalimis ( operatorius Albinas Vaškevičius) galima rasti čia: http://ekgt.lt/naujienos/seminaras-lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiada-rezultatai-uzduotys-vertinimas.html

EKGT informacija čia:  Metodinė medžiaga rengiant mokinius olimpiadai

http://ekgt.lt/svarbu/lietuvos-mokiniu-etnines-kulturos-olimpiada/

RENGINIO AKIMIRKOS

Nuotraukos – Eglės Vindašienės

Atnaujinta 2019 11 07