Ugdytinių priėmimas 2019-2020 m.m.

UGDYTINIŲ PRIĖMIMAS 2019-2020 m.m.

Mieli Tėveliai!

Nė nepastebėjome, kaip apsisuko dar vienerių mokslo metų ratas… Jūsų sūnūs ir dukros paūgėjo „viena klase“. Vaikų laisvalaikis  – vaikų džiaugsmas, tėvelių rūpestis.

Šalia Kauno pilies yra miestiečių mėgstamas Santakos parkas ir visai netoli parko yra Kauno tautinės kultūros centras, kuriame profesionalūs mokytojai, folkloristai, muzikantai, dailininkai kviečia Jūsų vaikus į nuolatinę ieškojimų ir atradimų kelionę.

Kaip Neris įteka į Nemuną, taip Kauno tautinės kultūros centre susilieja vaikų ir mokinių  ugdymas(is) dviem kryptimis  – etnokultūrine ir teatro kryptimi.

Mes, Centro administracija ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojai, suprasdami, kaip svarbu, kad vaikai turiningai leistų laisvalaikį, kviečiame  4-19 metų vaikus ir mokinius dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programų etninės kultūros ugdymo  kryptimi ir  ugdymo teatro kryptimi įgyvendinime žiūrėti

TRADICIJOS

Tradicijos ir papročiai užima svarbią, garbingą vietą ne tik tradicinėse šventėse, bet ir kasdienybėje. Tai mums ypač brangu, todėl  siekdami visa tai išsaugoti, dalinamės savo kūrybinėmis idėjomis ir patirtimi su Jumis. Programas įgyvendina kvalifikuoti neformaliojo švietimo mokytojai, turintys pedagoginio darbo patirties.

Ugdymo etninės kultūros kryptimi tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų etnokultūrinės raiškos (tradicinio dainavimo, šokio, muzikavimo, tautodailės, tradicinių amatų ir kt.) gebėjimus ir įgūdžius, skatinant analizuoti svarbiausių tautos tradicijų kilmę ir prasmę, jų sąsajas ir savitumą europiniame ir Pasaulio tautų tradicijų kontekste, ugdant tautinę savimonę ir pilietiškumą

MODERNUMAS

Mūsų siekis – kasdien tobulėti. Keičiatės Jūs ir Jūsų poreikiai, keičiasi ir mūsų požiūris į puoselėjamas vertybes. Nuolat atsinaujindami, ieškodami, kaip galėtume patraukiau ir turiningiau perteikti, tai, kas yra svarbu lietuviui – atviram pasaulio piliečiui, siekiame perteikti  gilias tradicinio paveldo tradicijas prieinamais būdais ir metodais šiuolaikiniam miesto vaikui. Vaikui linkime: „KeliAUK! DžiAUKis! AUK!“

PROGRAMŲ PASIŪLA

  • Jeigu Jūsų vaikui patinka muzika, jis mėgsta dainuoti, šokti ar nori išmokti groti lietuvių liaudies muzikos instrumentu, kviečiame jį į folkloro ansamblius: „Dailingė“, „Sodailio“, „Ratilėlis“, „Tautinukai“, „Žemynėlė“, „Pliauškutis“, vaikų tautinių šokių ansamblius: „Kukutis“, „Kalvelis“, tradicinių kanklių studiją „Luotelė“, lietuvių liaudies instrumentų orkestrą, liaudies instrumentų ansamblį „Linksmoji armonika“, romantinės dainos (gitaros) studiją! Užsiėmimuose vaikas ne tik supras Lietuvos muzikos ypatumus, bet ir švęs kalendorines šventes bičiulių būryje, suvoks lietuvių puoselėjamas tradicijas, dalyvaus ekspedicijose, stovyklose, koncertuos Lietuvoje ir užsienyje.
  • Jeigu Jūsų vaikas mėgsta piešti, jam patinka kūrybiniai darbeliai, yra kūrybingas, žingeidus ir smalsus, mėgstantis tyrinėti, pilnas meninių idėjų, kviečiame jį į tautodailės studijas: „Šlamutis“, „Molinukas, „Pynimėlis“, „Skiaučių menė“, „Šiaudų plastika“, „Auksarankiai“, „Karpiniai ir popieriaus plastika“, „Langas“,  „Spingsulė“,  „Menų dirbtuvėlės“, į etninės veiklos studijas „Metų ratas“, „Krivūlė“. Užsiėmimuose vaikas ne tik susipažins su tradiciniais amatais, tautodailininkų kūryba, bet supras šiuolaikinę tautodailę, dalyvaus parodose, o tautosaka jam padės tapti gudresniu, geresniu, bendrauti žaidžiant  ir prasmingai leidžiant laisvalaikį!

Ugdymo teatru krypties tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti  vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninius teatro krypties gebėjimus ir įgūdžius, sudarant sąlygas interpretuojant ir vertinant teatro spektaklius kaupti teatro kūrybos ir suvokimo patirtį, skatinant ugdytinių kūrybiškumą, formuojant poreikį dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Jeigu Jūsų vaikas nori iš labai arti susipažinti su teatro menu ir pats nori tapti aktoriumi, režisieriumi,  dramaturgu, grimeriu ar  netgi kostiumų dailininku ir scenografu, dalyvauti spektalio „pastatyme“, kviečiame jį  „suktis“  teatro studijose: „Teatro uždangą praskleidus“, „Skrynios teatras“, teatro šokių studijoje „Te ATRAS“, folkloro teatro studijoje „Te ATRAS“. Scena yra puiki vieta netik vaizduotės lavinimui ir kūrimui, bet ir išsilaisvinimui nuo kompleksų, nepasitikėjimo savimi ir „scenos baimės“. Te ATRAS vaikas save teatro scenoje! žiūrėti

TĖVELIAMS BELIEKA:

  • susipažinti su Centro neformaliojo vaikų švietimo programomis
  • rasti laiko užpildyti dėl priėmimo į studijas/ansamblius reikalingus dokumentus žiūrėti

Centro administracija ir neformaliojo švietimo mokytojai tikisi, kad  studijų/ansamblių užsiėmimų metu vaikas  bus  – LAIMINGAS, o tėveliai –  RAMŪS dėl vaiko užimtumo ir saugumo po pamokų.

Dokumentai dėl priėmimo į 2019-2020 m.m. studijas/ansamblius priimami nuo rugpjūčio 15 d.

Išsamesnė informacija http://www.ktkc.lt

Kauno tautinės kultūros centras,  A. Jakšto g. 18

Tel. 8 679 36739, tel. 8 673 29730, darbo dienomis I-IV 8.00-17.00 val.; V- 8.00 -16.45 val.

Atnaujinta 2019 07 02