Trys Karaliai laimino Kauną, 2019

Kalėdų laikotarpis, pradėtas Kūčiomis, įpusėjęs šurmulingaisiais Naujaisiais, baigėsi sausio 6 dieną.
2019 metų sausio 6 dieną, sekmadienį, į Kauną tradiciškai atkeliavo Trys karaliai. Kauno tautinės kultūros centras kvietė miesto bendruomenę pasitikti Rytų išminčius.  Karaliai (aktoriai Aleksandras Kleinas, Artūras Sužiedėlis, Vytautas Gasiliūnas) kartu su palyda keliavo nuo Steigiamojo seimo aikštės į Rotušės aikštę, kur prie miesto Žaliaskarės turėjo prasidėti koncertas „Trys karaliai atkeliavo – visas svietas uždainavo“.
Iškilmingą eiseną vedė Baltas angelas, nešinas ryškia žvaigžde, nuo jo neatsiliko Krivis (Valdas Strumila) ir Saulė, o netoliese sukiojosi Giltinė. Tarškėjo tarškynės, bumbsėjo būgnai, trimitavo trimitai, žvangėjo žvangučiai. Eisenos dalyviai  juokavo, šoko ir garsiai traukė tradicinę giesmę:  „Trys karaliai atkeliavo, visas svietas uždainavo, muškit būgnai trimituokit, linksminkimos ir dainuokim…“
Karaliai ir jų svita trumpam stabtelėję prie Prakartėlės, sugiedojo „Sveikas, Jėzau, gimusis“ ir pasuko link miesto eglės.
Aikštėje susirinkusi minia nekantravo pamatyti Karalius. Pagaliau, Krivis pasirodęs Rotušės balkone, pranešė, kad į Kauną atvyko Trys Karaliai!
Kasparas, Merkelis, Baltazaras palinkėjo geros sveikatos, pasveikino kauniečius su Laikinosios sostinės metais:
– Mes jums atnešėme ir dovanojame pačius brangiausius dalykus: sveikatą, meilę, vaikų klegesį, sugrįžtančią saulę. Priimkite!
– Linkime Kaunui didžiuotis savo praeities darbais ir puoselėti savo miestą visomis išgalėmis. Teaplenkia jus visos negandos, ir lydi tik visokeriopa sėkmė!
Rotušės aikštėje šventės vedėjai, Šeimininkė  (Gintarė Putinienė) su Šeimininku (Antanu Laurinkevičiumi), linkėjo „laimės ir ukvatos, kad visų namus nelaimės aplenktų“, priminė, kad mūsų visų laukia daug naujovių, daug staigmenų, daug linksmybių ir gerovės, juk 2019 –ieji metai Lietuvai ypatingi. Šiemet minėsime ne tik Laikinosios sostinės metus, bet ir Vietovardžių, Žemaitijos, iškilių asmenybių: Juozo-Tumo Vaižganto, Jono Žemaičio-Vytauto, Prezidento Antano Smetonos metus.
Šventės vedėjai kvietė dar pasilinksminti, jiems talkino folkloro ansambliai: „Piliarožė“, „Alda“, „Sodyba“, „Jotija“.
Koncertavo folkloro ansambliai: „Kupolė“, „Žaisa“, „Ratilėlis“. Dundėjo aikštė, tirpo ledas nuo lietuviškų ratelių, žaidimų ir šokių:  „šiaudinių batų“, „kačergos“, „zuikelio“, „malūnėlio“, „bičiulio“, „ožkelės“, „gaidelio“, „žvirblio“.

Šventę vainikavo ugnies ir saulės ženklai, nušvietę ne tik aikštę, bet ir visą Kauno padangę. Išskirtinę programą parodė šokio su ugnimi studija „Ugnies valdovai“ (vadovas Saulius Venclauskas), sudegindami pernykštes negandas, jie tikrai išsklaidė tamsą ir sušildė žiūrovų širdis.

Trijų Karalių šventė užbaigė žiemos saulėgrįžos švenčių ciklą. Ištvėrę, išgyvenę per tamsos klampynes prasisukantį metų ratą, viltingai vėl kylame į šviesą. Dabar dangaus ir sielos pragiedrulius ženklins sugrįžusi Saulė.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems šventės dalyviams ir žiūrovams, kurie padėjo sukurti nepaprastai šviesią, saulėtą erdvę.

Iki kitų metų!

Skaityti (fotoreportažas) : kauno.diena.lt

ŠVENTĖS AKIMIRKOS   KTKC GALERIJA        NUOTRAUKOS facebook’e          NUOTRAUKOS Albino Janulaičio

Dalyviai:

  1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto folkloro ansamblis Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė
  2. Kauno folkloro klubas „Žaisa“ vadovai Giedrė Ramunė Pečiulienė ir Mintautas Petras Pečiulis
  3. Kauno folkloro ansamblis „Alda“, vadovės Giedrė Ramunė Pečiulienė ir Ramunė Baniulienė
  4. Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis „Ratilėlis“, vadovė Alvyda Česienė
  5. Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblis „Piliarožė“, vadovas Vilius Marma
  6. Kauno folkloro ansamblis „Jotija“, vadovas Justas Morkeliūnas
  7. Kauno folkloro ansamblis „Sodyba“, vadovė Jonė Špakauskienė

Rengėjai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno tautinės kultūros centras

Atnaujinta 2019 01 08