„Tautosakos malūnas-2019“ nuostatai

Kviečiame Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų  1-4 ir 5-8 klasių mokinius, neformaliojo ugdymo įstaigų, dienos centrų ugdytinius (7-15 metų) registruotis į respublikines varžytuves „Tautosakos malūnas-2019“, skirtas Vietovardžių metams.

Varžytuvių tema – „Lietuvos vietovardžiai“.

Varžytuvių tikslas – skatinti mokinius domėtis tautosaka, gimtojo krašto kalba, istorija, padėti jiems suvokti šalies istorinio paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą, siekiant išsaugoti senuosius Lietuvos vietovardžius, skatinant jų rinkimą, atgaivinimą ir įamžinimą, panaudojant  kūrybiškas ir vaikams bei jaunimui patrauklias veiklos formas.

„Kur tik ilgiau pagyveno žmogus, visur paliko neišdildomą pėdsaką – vietovardžius. Vardus dabar turi ne tik miestai ir miesteliai, upės ir ežerai, kalnai ir miškai, jūros bei vandenynai, bet ir smulkiausi žemės kampeliai: balos, laukai, dirvos, ganyklos, šileliai, krūmokšniai, lomos, slėniai, raguvos, skardžiai, pievos, lankos, žvyrduobės, akmenynai, miško aikštės, skynimai, brūzgynai, keliai, kūlgrindos, net pavieniai akmenys ir medžiai“ (Aleksandras Vanagas).

Dalyvių registracija iki 2019 m. vasario 7 d. Tautosakos malūnas-2019 dalyvio paraiska

Varžytuvių data ir laikas: 2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis 13 val.  varžysis 1-4 klasių komandos, 16 val. – 5-8 klasių komandos (renginio data gali būti keičiama, apie pakeitimus informuos renginio organizatorius, pasibaigus komandų registracijai)

NUOSTATAI

Išsamesnė informacija: kreiptis į metodininkę Eglę Vindašienę, tel. 8 679 36 715, el. p. ktkc.renginiai@gmail.com.

Atnaujinta 2019 01 04