Forumas „Tautinės savimonės kloduose“

Labai svarbu, kad šiuolaikinėje visuomenėje gyvuotų
senosios kiekvienos tautos tradicijos, neišnyktų tautos vertybės.
(Etninės kultūros globos įstatymas)

LK Kauno įgulos karininkų ramovė, A. Mickevičiaus g. 19

XXXIII tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai-2018”

FORUMAS „TAUTINĖS SAVIMONĖS KLODUOSE“

Apskrito stalo diskusija

kraštotyrininkams, tautodailininkams, etnologams, pedagogams, rašytojams, paveldosaugininkams, gamtininkams, žygeiviams, muziejininkams, kultūros nešėjams

Tema: „Asmenybė ir prigimtinė kultūra“
Iššūkis: Ką galime padaryti kartu!

Kauno tautinės kultūros centras populiarina etninės kultūros paveldą ir žadina tautinę savimonę nuo savo įsikūrimo pradžios – Lietuvos Sąjūdžio Sekmadieninės lietuvių kultūros mokyklos įsteigimo 1988 metais. Pagrindinis mūsų siekis tuomet ir šiandien, susivokti, kas mes esame, kuo buvome ir kur link einame. Ar pajėgiame šiame laikmetyje išgirsti senųjų išminčių ir protėvių priesakus? Ar padeda prigimtinė kultūra atstatyti visavertį ryšį su šeima, su bendruomene? Ar užtenka mūsų pačių balso stiprumo, kad galėtume pritarti Vydūnui giedodami: „Tvirta dora, rankoj ranka, visi už Lietuvą, tėvynę Lietuvą“?

Unikalioje Kauno vietoje, tarpukario pastate, Kauno įgulos Karininkų ramovėje, rinkdavosi ir tebesirenka iškilios asmenybės.  Birželio 1 d., Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Kauno tautinės kultūros centras pakvietė neabejingus etninei kultūrai švietėjus į Apskrito stalo diskusiją – forumą „Tautinės savimonės kloduose“. Forumo siekis – bendradarbiaujant mažinti atskirtį tarp akademinės ir neakademinės bendruomenių, tarp įvairių sričių tyrėjų bei praktikų, dalintis savo patirtimi bei atradimais. Pakviestieji pranešėjai  pasidalino savo atradimais apie gražią, turtingą mūsų kultūrą, gaivinančią bendruomeniškumo, tautiškumo, pilietiškumo ir atsakomybės medį. Susirinkę prie apskrito stalo kėlė tuos turtus, kuriuos turime, ir parodė Lietuvos vaikams pamatus, ant kurių renčiamas šiandienos Valstybės statinys.

Organizatoriai tikisi visų institucijų glaudesnio ryšio viešinant etninės kultūros aktualijas ir pasidžiaugė, kad buvimas kartu augina asmenybės savimonę ir stiprina ryšius.

Forumo dalyviai kalbėjo ir kvietė diskutuoti apie tautinės kultūros kuriamą poveikį žmogaus savimonės raidai, asmenybės tapatybės stiprinimui ir socialinei gerovei, analizavo šiuo metu Lietuvai aktualiausius etnokultūrinio lauko iššūkius. Ieškojo atsakymų į klausimus, ar tebestiprios mūsų šaknys, iš kurių mūsų tauta yra išaugusi ir kurios, nors ir paviršiuje nematomos, mus tebemaitina.
Tad junkimės į ratą!

2018 m. birželio 1 d., penktadienis, 15.00 -17.30 val.
LK Kauno įgulos Karininkų ramovė, Mažoji salė (A.Mickevičiaus g. 19)
Moderatoriai – Eglė Vindašienė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkė
Rimantas Žukas, atsargos majoras, LK Kauno įgulos karininkų ramovės viešųjų ryšių atstovas

PRANEŠĖJAI:

(10-12 min):

1. VILIJA KEPEŽINSKIENĖ, Kauno tautinės kultūros centro direktorė.

2. DALIA URBANAVIČIENĖ, LR Seimui atskaitingos institucijos Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

3. ALEKSANDRAS ŽARSKUS, lektorius.

4. JONAS VAIŠKŪNAS, etnokosmologas Etninės kultūros globos tarybos narys, tautinio žinių ir gyvenimo būdo interneto portalo Alkas.lt įkūrėjas ir vyriausias redaktorius.

5. JANINA SAVICKIENĖ, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies meno skyriaus vadovė.

6.VILMA KILINSKIENĖ, menotyrininkė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies meno skyriaus vaizduojamojo liaudies meno rinkinio saugotoja.

7. VALENTINAS JAZERSKAS, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas.

8. VALDAS PŪKAS, Kauno romuvos vaidila.

9. JŪRATĖ BYTAUTĖ (Altonė), Ežerėlio kultūros centro etnografė.

10.GRAŽINA KAZLAUSKIENĖ, VDU Kultūrų studijų katedros profesorė.

11. VIRGINIJUS KAŠINSKAS, tapytojas, lietuvių mitologijos tyrinėtojas, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto docentas, internetinės svetainės „Tautosakos vartai“ kūrėjas, administratorius.

12. AIDA ŽALIMIENĖ, Kauno etninės kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

____________________________

Atnaujinta 2018 06 07