„Atataria lamzdžiai-2018“ dalyviai

Lietuvos folkloro ansambliai: „Aidija“, „Auštaras“, „Bruknyčia“, „Drobulė“, „Gandružis“, „Gojus“, „Imsrė“, „Jieznelė“, „Jorija“, „Jūrės seklytėlė“, „Kanapija“, „Lankupa“, „Malkesta“, „Nesenstantys širdimi“, „Pajauta“, „Parinkcis“, „Pulkelis“, „Rags“, „Riecimėlis”, „Sėdauta“, „Sedula“, „Serbenta“, „Siaudela“, „Sūduonia“, „Sūduoniukai“, „Sūduviai“, „Susiedai“, „Šakija“, „Šilojai“, „Vaiguva“, „Nedėja“, Ringailių folkloro ansamblis, Šiaulių tradicinė styginių instrumentų grupė, Kauno miesto ir rajono folkloro ansambliai: „Brydė“, „Gadula“, „Gaudė“, „Jotija“, „Kadujo“, „Karklė“, „Liktužė“, „Linago“, „Saulėlio“, „Sauluva“, „Samylų senolės ir vaikaičiai“, „Sasutalas“, „Slaunos su škarpetkutėm“, „Sodyba“, „Vėrupė“, „Žaisa“, „Pinija“, „Griežlė“, „Kupolė“

Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblio „Rags“, vadovė Daiva Adamkavičienė

Per savo veiklos metus, folkloro ansamblis „Rags“ tapo žinomas tarp Aukštaitijos regiono ir Lietuvos folkloro ansamblių. Kolektyvas puoselėja, skleidžia Pasvalio krašto, Šiaurės rytų Aukštaitijos dainuojamąjį, sakytinį ir choreografinį folklorą, papročius, atlieka edukacinę funkciją, garsina Pasvalio kraštą bei Aukštaitijos regioną visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Kiekvienais metais ansamblis parengia ir žiūrovams pristato naujas temines programas. Sudarydami koncertines programas ansambliečiai dažniausiai remiasi vietos tradicijomis, papročiais, folkloru. Ypatingas dėmesys skiriamas sutartinių giedojimui, populiarinimui, sklaidai.

Kauno Šilainių bendruomenės centro folkloro ansamblis „Slaunos su škarpetkutėm“, vadovė Herminija Vokietaitienė

Ansamblis dainuoja lietuvių liaudies dainas, vėlyvąjį miesto folklorą, romansus. Rengiasi XX a. pradžios tautiniais drabužiais, vasaros suknelėmis.

Koncertuoja bibliotekose, muziejuose, šventėse, bendruomenių renginiuose, romantinės dainos vakaruose ir festivaliuose.  Kelis metus dalyvauja  romansų  festivalyje „Ar sugrįš Metropolio vakarai“, Kauno bendruomenių centrų Romantinės dainos konkursuose, Molėtų romantinės dainos festivalyje ir romantinės dainos vakaruose pagal susitarimus įvairiose Lietuvos vietose.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Jieznelė“, vadovė Ingrida Valentienė

Kolektyvas 2014-ųjų metų Respublikinės Dainų Šventės dalyvis. Už aktyvią kūrybinę veiklą suteikta II-a kategorija. 2018 m. atrinktas dalyvauti Respublikinėje Dainų šventėje ir parodys programą „Kaimo patalkio linksmybės pas ūkininką Mykolą“. Ansamblis dalyvauja rajoniniuose, regioniniuose ir respublikiniuose folkloro festivaliuose.

Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ansamblis „Auštaras“, vadovė Aušra Giedrienė

Kolektyvas gyvuoja jau 10 metų. Repertuare skamba ir tradicinės , ir stilizuotos lietuvių liaudies dainos, sutartinės bei giesmės. Josvainiečiai aktyviai dalyvauja Kėdainių krašto kultūros gyvenime, dalyvauja įvairiuose konkursuose – festivaliuose visoje Lietuvoje, bei už jos ribų. Yra daugelio  respublikinių konkursų dalyviai ir laureatai.

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė ,,Imsrė“, vadovė Birutė Bartkutė

Savo veiklą pradėjo 1990 m. Nuolatiniai Dainų švenčių., įvairių  respublikinių festivalių  dalyviai Programoje A. ir J. Juškų ,,Lietuviškos dainos“, Svodbinės dainos“, Z. Slaviūno ,,Sutartinės“ bei įvairių regionų kalendorinės dainos, rateliai. Ansambliečiai puošiasi savo kraštui būdingais tautiniais kostiumais ( pagamintais 2004m. Vilkijos D. ir Z. Kalesinskų liaudies amatų mokykloje). 

Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Batniavos daugiafunkcio centro suaugusiųjų folkloro ansamblis “Karklė”, vadovė Regina Aleknienė

Ansamblis gyvuoja  23 metus. Dalyvauja visose Lietuvos Dainų šventėse. Koncertuoja rajono, respublikinės reikšmės renginiuose. Nuo 2009  metų kasmet dalyvauja  tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Atataria lamzdžiai”.

Asamblyje 23 metus dainuoja vyriausia Kauno rajono folkloro  dainininkė Marijona Račkauskienė  – 92 metų.

Ansamblietės dainuoja savo krašto, savo tėvų dainuotas dainas. Savo tautos kultūros tradicijas tęsti skatina meilė dainai, savo kraštui. Ansamblio veikla ne kartą buvo pristatyta Pūko TV  ir radijo laidose.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro Būdos kultūros namų folkloro ansamblis „Gandružis“, vadovė Vida Bagdonienė

Folkloro  ansamblis „Gandružis“ susikūrė 2010 metais. Ansamblio repertuare vyrauja Suvalkijos krašto dainos, šokiai, rateliai, pasakojimai. Esame parengę Jurginių,Sekminių, Joninių,Šienapjūtės, „Senolių išmintis byloja“, „Su paukščiais grįžta laimė“ ir kitas koncertines programas. Koncertavome įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, Lenkijoje, Estijoje, Kaliningrado srityje. Kolektyvui suteikta II kategorija.

Molėtų kultūros centras folkloro ansamblis „Malkesta“, vadovė Audronija Kibickienė

Kolektyvas susikūręs prieš 30 metų ,yra visų Dainų švenčių dalyvis, savo koncertines programas pristatęs Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Čekijoje. Daugelio tarptautinių festivalių dalyvis, tarptautinio folkloro festivalio Gardine – laureatas.

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ folkloro ansamblis „Gadula“, vadovas Andrius Morkūnas

Ansamblį sudaro įvairių regionų žmonės – yra ir dzūkų, ir suvalkiečių, ir žemaičių, ir aukštaičių. Vieni jų gerai moka savo krašto tarmę ir žino papročius, kiti norėtų to išmokti, o visus vienija meilė liaudies dainai ir šokiui. Ansamblis dainuoja įvairių regionų dainas, šoka šokius, žaidžia žaidimus, švenčia kalendorines šventes, rengia koncertus ir vakarones. Ansamblis daug koncertuoja Lietuvoje, dalyvavo ir daugelyje folkloro festivalių užsienyje. Parengta nemažai teminių programų (kalendorinės – advento, Užgavėnių, Rasų, Ilgių dainų; šeimos, karinių dainų bei daug kitų).

Kauno r. Babtų kultūros centro Vandžiogalos laisvalaikio salės Vandžiogalos laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Griežlė“

Ansamblis gyvuoja jau 13 metų. Ansamblio repertuare vyrauja dzūkiškos ir aukštaitiškos dainos, nors mokame ir žemaitiškų bei suvalkietiškų. Ansamblis dažnai koncertuoja įvairiuose Kauno rajono renginiuose, dalyvauja Dainų šventėse, folkloro festivaliuose „Skamba skamba kankliai“ ir „Atataria lamzdžiai“, na o tradicinės kapelijos muzika – tikrai smagiausia visame Kauno rajone.

Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblis „Linago“ Laimutė Stasė Proškutė, Andrius Morkūnas, Gytis Aučinikas

Ansamblis įkurtas 1991 metais. Nuo pat įkūrimo „Linago“ yra nuolatinis Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių, folkloro festivalių „Baltica“, „Atataria lamzdžiai“ dalyvis, ne kartą koncertavęs Latvijoje, Kaliningrade, Lenkijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Italijoje. Ansamblis nuolat kviečiamas koncertuoti įvairiuose VDU, Kauno bei Lietuvos kultūriniuose renginiuose. „Linago“ taip pat organizuoja ir švenčia kalendorines šventes – Užgavėnes, Jurgines, Rasas, Vėlines, veda vakarones.

Kauno kultūros centro „Tautos namai“ sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“, vadovas Andrius Morkūnas

„Sasutalas“ – šešios skirtingo amžiaus moterys – susibūrė 2008 metų rugsėjį. Visos „Sasutalų“ narės dalyvauja ir kituose folkloro ansambliuose, turi skirtingas liaudiškojo dainavimo patirtis, todėl susibūrusios mokosi viena iš kitos, drauge „sutaria“. Grupės pavadinimas atspindi senąsias sutartinių giedojimo tradicijas, kuomet giedodavo labai artimos – vienos šeimos ar greta gyvenančios ir gerai sutariančios moterys. „Sasutalas“ atlieka skirtingų giedojimų būdų, taip pat šokamas sutartines.

Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Nedėja“, vadovė Lorita Kulakauskienė

Ansambis „Nedėja“ aktyviai skleidžia ir puoselėja etninę kultūrą savo krašte. Repertuaro didžiąją dalį sudaro senosios kalendorinės lietuvių dainos, apeiginiai rateliai ir žaidimai. Kolektyvo nariai patys organizuoja kalendorines šventes Rumšiškėse. Rasų šventėje, Trijų karalių eisenoje, Vėlinėse, Juozinių šventėje kartu su rumšiškiečiais dažnai dalyvauja  ir svečiai iš kitų miestų ir kaimų.

Dalyvauja renginiuose Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Dotnuvos Akademijoje, Kėdainiuose, Kaune ir kituose mažesniuose miesteliuose.

Biržų kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“, vadovė Jūratė Garnelienė

Dalyvauja Dainų šventėse, festivaliuose nuo pat kolektyvo įkūrimo, kiti renginiai, festivaliai- Ansamblis dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose. Atstovavo Lietuvą Ispanijoje- Portugalijoje „Europos folkloro karavane“. Daug koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų. Veda edukacines programas. Siaudela“ koncertavo „Issabelle“ kruiziniame laive iš Rygos į Stokholmą. Išleido CD diską „Gardus alutis padarytas“.

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Sūduonia“, vadovė Eglė Bernotienė

Ansamblis įsikūrė 1979 m. tuometiniame  Bandomajame medienos dirbinių kombinate. Pirmasis vadovas Jaunius Vylius. Ansamblio nariai keliavo per Suvalkijos kaimus, užrašinėjo senovines dainas, pasakojimus, žaidimus ir šokius, kuriuos panaudojo koncertinėse programose. Ansamblio repertuare įvairių kalendorinių švenčių dainos, šokiai, papročiai. Nuo 2003 m. ansambliui vadovauja Eglė Bernotienė. Tęsiamos ansamblio tradicijos, palaikomas autentiškas atlikimas. Ansambliui, su įvairiomis programomis, teko pabuvoti beveik visuose Lietuvos regionuose.

Kauno folkloro klubas ,,Liktužė“, vadovė Jūratė Svidinskienė

Dalyvavimas kultūros ministerijai teiktų projektų remiamuose renginiuose –„Rasos Punske“, išvyka į tarptautinį folkloro festivalį Lvove, kalendorinės šventės Buities muziejuje: Velykos, Rugiapjūtė, Žolinė.

Babtų kultūros centro folkloro ansamblis ,,Vėrupė“

Dalyvavimas kultūros namų renginiuose, bei kalendorinėse šventėse.

Šakių kultūros centro folkloro ansamblis „Šakija“, vadovė Virginija Snudaitienė

Folkloro ansamblis „Šakija“atstovauja Suvalkijos regioną. Pristatydamas savo krašto senąsias tradicijas ir papročius, dainas ir šokius, eidamas 20-uosius savo kūrybinės veiklos metus į etninės kultūros skrynią sudėjo 312 pasirodymų.  Sukurė 16-ka edukacinių – teatralizuotų programų ir įrodė, kad dainą ir šokį, pasakojimą  ir žaidimą galima pateikti ir kitaip.

Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyrius folkloro ansamblis „Sedula“, vadovė Virginija Gintilaitė

1981 metais susikūrė liaudies dainų atlikėjų ansamblis, kuris 1989 metais kolektyvą  papildžius šokėjais ir muzikantais  peraugo į folkloro ansamblį „Sedula“.

Kolektyvą sudaro dainininkai, instrumentinė grupė, šokėjai. Ansamblis atlieka Žemaitijos regiono autentišką folklorą. Dar yra parengę romansų, karinių – istorinių dainų, Advento ir Velykinių dainų bei giesmių programos.

2005 m. išleista kompaktinė plokštelė „Tylus, tylus vakarielis“. 2006 m. ansamblio kūrybinės veiklos rių adinas“25-erių metų jubiliejaus proga išleista kompaktinė plokštelė „Šalis ta Lietuva vadinas“.

Vilkaviškio kultūros centro folkloro ansamblis „Sūduviai“, vadovė Jūratė Drunienė

Folkloro ansamblis  susikūrė 1989 metų rudenį.  Švęsdamas kūrybinės veiklos penkmetį, kolektyvas išsirinko „Sūduviai“ vardą. Iki 2001 m. rudens ansambliui vadovavo D. Ambrasaitė. 2002 metais ,,Sūduviai“ buvo tarp trijų pretendentų „Aukso Paukštei“ laimėti. Kolektyvas turi II meno mėgėjų kolektyvų  kategoriją.

Ansamblyje šoka ir dainuoja  26 dalyviai, kurių amžius nuo 14 iki 80 metų.

Europos tautų festivalio koncerte, skirtame etninės kultūros pristatymui, vyko tautinio kostiumo paradas. Visus sužavėjo suvalkietiškų kaišytinių prijuosčių raštai, spalvos, ornamentika. Daugelis rūbų išausta Vilkaviškio kultūros centre veikiančioje Mažojoje audimo artelėje.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro skyriaus folkloro ansamblis „Susiedai“, vadovė Ramunė Miškauskienė

Folkloro ansamblį 1989 metais iš 22 narių subūrė Danutė ir Henrikas Janukaičiai. Ansamblį pavadino „Alovėlė“. Kolektyvo sudėtis vis pasipildė naujais dalyviais ir iš aplinkinių kaimų, todėl ankstesnis pavadinimas nebetiko. Kolektyvo dalyvių balsavimas lėmė ir kolektyvo pavadinimą – 1994 metais kolektyvas pavadintas „Susiedai”. Įtemptas darbas sutelkė kolektyvą ir davė gerus rezultatus.
Gerai užsirekomendavęs rajoninėse dainų šventėse, nuo 1996-ųjų ansamblis plėtojo koncertinę veiklą ir už rajono ribų. Su savo koncertine programa kolektyvas aplankė ne vieną Lietuvos miestą ir miestelį.

Utenos kultūros centro sutartinių giedotojų grupė „Sėdauta“, vadovė Dalia Magylienė

Moterų sutartinių giedotojų grupė „Sėdauta“ susibūrė 2015 m. rudenį. Grupės pavadinimas pasirinktas remiantis Utenos krašte užfiksuota sutartinių variantų „Tututu sėdauta“. Šiuo metu grupėje sutartines gieda aštuonios moterys. Koncertinę veiklą pradėjo 2016 m. pavasarį supažindinant Utenos krašto gyventojus ir svečius su sutartinių skambesiu.

Sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“, vadovė Laura Lukenskienė

Veikia Lietuvai, keliaudami sutarimo link.

Kauno folkloro klubas „Žaisa“, vadovai: Giedrė-Ramunė Pečiulienė,  Mintautas-Petras Pečiulis

Kauno folkloro ansamblis „Žaisa“ 2018 metais švenčia savo koncertinės veiklos 30-čio jubiliejų! Ansamblio repertuarą sudaro XIX-XX a. įvairių Lietuvos regionų liaudies dainos, sutartinės, romansai, šokiai, instrumentinė muzika, o ansambliečių kostiumai reprezentuoja skirtinguose Lietuvos regionuose senųjų kaimo žmonių dėvėtą išeiginį rūbą.

Ansamblį subūrė jo prezidentas Remigijus Visockas, o nuo pat pirmosios ansamblio repeticijos koncertinei veiklai vadovauja folkloro entuziastai Giedrė Ramunė Pečiulienė ir Mintautas Petras Pečiulis, kuriems 2008m. Kauno m. savivaldybė skyrė Kultūros ir meno premiją už etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

Kauno kultūros centro  „Tautos namai” folkloro ansamblis ,,Kupolė”, vadovė Daiva Bradauskienė

,,Kupolė” jau suskaičiavo 35-us metus. ,,Kupolės” įkūrėjas, puoselėtojas ir ilgametis vadovas buvo Lietuvos Sveikatos Universiteto Veterinarijos Akademijos doc. Antanas Bernatonis, dabar ansambliui vadovauja Daiva Bradauskienė.  Ansamblio nariai surengė virš 20 tautosakos ir folkloro ekspedicijų visuose Lietuvos regionuose. Užrašytą tautosakos lobį ansambliečiai naudoja savo programose, kurios džiugino klausytojus Lietuvoje,  Austrijoje, Olandijoje, Rusijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir kaimyninėse šalyse. Ansamblio gerbėjus džiugino 5 kompaktinės plokštelės – ,,Gražiausios Kupolės dainos”, ,,Lietuvos partizanų dainos”, Lietuvos partizanų linksmos dainos“, ,,Mūsų dainos ir šokiai” bei ,, Giesmės ,, . 2002 m. „Kupolė“ apdovanota Aukso Paukšte.

Sutartinių giedotojų klubas „Saulėlio“, vadovė Laura Lukenskienė

2014 m. rudenį susibūrė Kauno sutartinių klubas „Saulėlio“, vadovė Laura Lukenskienė , kuris 2017 m. išsirinko vardą „Saulėlio“. Tai aktyvių, žingeidžių žmonių, kurie nuolat mokosi, klubas. Suprasdami, kad tautos išmintis slypi tautosakoje, dainuojame, ir kaskart naujai atrandame lietuvių liaudies dainas.

Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“, vadovas Donatas Stakvilevičius

Ansamblis gyvuoja nuo 1986 m.  Kolektyvo repertuare Radviliškio krašto bei šiaurės aukštaitijos regiono dainos, šokiai bei žaidimai. Tačiau kolektyvo nariai – linksmi ir draugški žmonės, kurie mielai dainuoja ir žemaitiškas, ir dzūkiškas dainas. Aidijiečiai ne tik koncertuoja, dalyvauja folkloro festivaliuose ir  įvairiose šventėse, bet ir patys organizuoja šventes, edukacines vakarones. Per 30 kolektyvo gyvavimo metų  parengta nemažai programų, atspindinčių kalendorines šventes.

VšĮ  Lazdijų  kultūros  centro folkloro ansamblis ,,Riecimėlis”, vadovė Regina  Kaveckienė

Kolektyvas įsikūrė 1984 m. Dalyvavo visose nuo įsikūrimo vykusiose Lietuvos Dainų šventėse, Lazdijų rajono  bei kitų rajonų šventėse, tarptautiniuose ir rajoniniuose festavaliuose.

Kauno r. Ežerėlio kultūros centro Ringaudų laisvalaikio salės folkoro ansamblis „Ringauda“ Liuda Liaudanskaitė

Ansamblis susikūrė 1998 m. Ansambliečiai – vyresniojo amžiaus žmonės. Dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose, parengę nemažai teminių programų.

Kauno folkloro ansamblis „Sodyba“, vadovė Jonė Špakauskienė

Daugiau kaip 30 metų gyvuoja Kauno folkloro ansamblis „Sodyba“ (įkurtas 1983 m.). Ansamblį lanko įvairaus amžiaus žmonės. Daugelis jų ne vieną dešimtį metų praleido „Sodyboje“ drauge švęsdami kalendorines šventes, ramindami širdį romansais, lyrinėmis liaudies dainomis, dalindamiesi džiaugsmais, pasitinkant gyvenimo jubiliejus, kitas asmenines šventes. Ir vis su daina, su šokiu, su smagia instrumentine muzika.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos vaikų folkloro ansamblio „Sūduoniukai“ kanklininkų grupė, vadovė Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė

Sūduoniukai gyvuoja 15-tus metus.  Ansamblyje kankliuojama suvalkietiškomis kanklėmis, dainuojamos suvalkijos regione užrašytos liaudies dainos, sukami rateliai. „Sūduoniukai“ kaskart dalyvauja Lietuvos vaikų ir moksleivių  lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse  Tramtatulis“, yra šio konkurso laureatai, diplomantai. Dalyvauja respublikinėse dainų šventėse.

Šakių rajono Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro folkloro ansamblis „Vaiguva“, vadovė Asta Grigaitienė

Folkloro kolektyvas „Vaiguva “ yra parengęs keletą programų tai:„Leliumai Kalėda“ , „Linelio juosta“ , „Jurja , geras vakars“ „ Leiskit į Tėvynę“ „Kupolio rožė“ ir dar daug kitų koncertinių programų.

Dalyvauja rajono ir respublikiniuose folkloro festivaliuose. Vykdo aktyvią koncertinę veiklą.

 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Nesenstantys širdimi”, tradicinė styginių instrument grupė, vadovai: Birutė Poškienė, Raimondas Sinkevičius

Folkloro ansamblis „Nesenstantys širdimi“ – Pasaulio lietuvių dainų švenčių, Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“, Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90-mečiui paminėti, dalyvis.

Šiaulių Tradicinė styginių instrumentų grupė, kuriai Lietuvos kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausias tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjas ir vadovas“ ir įteikė „Aukso paukštės“ statulėlę. Tradicinės styginių instrumentų grupės muzikantai – tai buvę kultūros centro kaimiškos kapelos dalyviai. Tradicinė styginių instrumentų grupė kaip atskiras kolektyvas veiklą pradėjo 2003 m.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“, vadovė Nijolė Vitkauskaitė

Kolektyvas dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose, dainų šventėse, respublikiniuose folkloro projektuose, miesto ir rajono renginiuose. Ansamblis  apdovanotas I. Šeiniaus vardo premija.

Vilkaviškio kultūros centro Vištyčio folkloro ansamblis „Šilojai“, vadovė  Aldona Krapavickienė

Kolektyvas susikūręs ir gyvuoja 20 metų. Jam suteikta II kategorija. Kolektyvo repertuare daugiausia savo krašto senovinės dainos ir romansai. Jis yra nuolatinis Dainų švenčių ir tarptautinių folkloro festivalių „Baltica“ dalyvis. Dažnai koncertuoja rajoninėse , respublikinėse bei Lenkijos respublikos folkloro šventėse ir festivaliuose.

Žiežmarių kultūros centro Ringailių folkloro ansamblis, vadovė Aldona Kamantauskienė

Nuo 1982 m. gyvuoja Ringailių folkloro ansamblis. Moterys ir vyrai palikę  savo nebaigtus darbus ir rūpesčius renkasi į repeticijas, atsinešdami dainas, šokius, pasakojimus, kuriuos išmoko iš savo tėvų ir senelių, todėl ansamblio repertuaro pagrindą sudaro Nemaitonių seniūnijos kaimuose užrašytos autentiškos dainos. Ansamblio įrašai skamba Lietuvos radijo studijoje.

Išleistos kompaktinės plokštelės ,,Siūbavo liepelė‘‘ ir ,,Gale tėvo dvaro‘‘.2010 m. Ringailių folkloro ansambliui  įteikta Aukso paukštės nominacija. 2017 m. atšventė 35-erių metų jubiliejų.

Asociacijos „Kauno senjorai“ dainų klubas „Pinija“, vadovas Arvydas  Paulauskas

Asociacijos „Kauno senjorai“ dainų klubas „Pinija“ jungia kūrybingus vyresnio amžiaus žmones, puoselėjant tautines tradicijas. Vykdo aktyvią koncertinę veiklą. Koncertoja Kauno miesto bendruomenių , Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos renginiuose ir kituose  renginiuose.

Atnaujinta 2018 05 27