Advento koncertas „Už girių girių -2017“

Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje 2017 m. gruodžio 15 d. tradiciškai vyko Kauno miesto folkloro ansamblių advento koncertas „Už girių girių“.
Kauno tautinės kultūros centro mokytojai, vaikai ir jų šeimų nariai pagarbiai atnešė šventas atnašas: duoną – namų ir šeimos simbolį, ugnį – šviesos ir gėrio ženklą, gėles – meilės ir džiaugsmo simbolį, po bažnyčios skliautais skambėjo giesmės ir muzika, kuriomis dalinosi Kauno folkloro ansambliai: „Kupolė“, „Goštauta“, „Linago“ „Žaisa“, „Jotija“ „Sodyba“, „Alda“, „Liktužė“, „Sauluva“, „Ratilėlis“, „Dailingė“, „Piliarožė“, „Praviena“, „Gaudė“. Pabaigoje visus susirinkusius apjungė bendra daina „Užgirių girių ugnelė dega, ei, kalėda kalėda…“
Advento laikotarpis – tai maldingo ir džiugaus laukimo metas – krikščionys laukia Kūdikėlio Jėzaus gimimo. Bažnyčiose advento sekmadieniais laikomos Mišios, skirtos Marijos garbei, vadinamos rarotinėmis, rarotais. Ant didžiojo altoriaus statoma viena didelė žvakė, perrišta baltu arba mėlynu kaspinu. Ši rarotinė žvakė simbolizuoja Mariją.
Šiame avento renginyje senieji baltiški ir krikščioniškieji papročiai darniai persipynė ir įprasmino šio laikotarpio tradiciją.
Elnias devyniaragis jau neša saulę ant savo ragų, greit nušvis dangus, ir žmonelių širdys sušils.

Atnaujinta 2018 11 15