Pasibaigė konkursas „Jei prakalbėtų daug pasakytų…“ 2017

Respublikiniam kūrybiniam etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, pasibaigus

„Tereikia nedaug… Tik beribės meilės ten, kur esate, ir žarijom liepsnojančios širdies, prie ko prisiliečiate…“ (Laima Gužienė)

Respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, sugužėjusius dalyvius iš Marijampolės, Kazlų Rūdos, Jiezno (Prienų rajono), Šlienavos (Kauno rajonas), Kauno, linksmais muzikiniais kūriniais sutiko Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“ mokytojas Andrius Darčianovas.

Kartu su konkurso dalyviais atvyko gausus būrys „sirgalių“: vienaip ar kitaip prisilietusių prie etnografinių namų apyvokos daiktų ieškojimų ir atradimų. Iš kur atsiranda seni eksponatai? Tyrinėti senovę pagal daiktų ir pastatų liekanas nėra paprasta. Kasinėjimus tiria archeologija…

Konkurso organizatoriai džiaugiasi, kad visi dalyviai, kaip archeologai, ieškojo ir atrado etnografinius namų apyvokos daiktus, šiek tiek pamirštus, galbūt jau nenaudojamus pagal tikrąją jų paskirtį arba retai naudojamus, tačiau dar neiškastus archeologų, o „gyvenančius “ tarp mūsų, dar esančius su mumis.
Konkurso metu vaikams teko pasukti galveles, norint suprasti, kas pasakoma turtingu lietuvių tautosakos lobynu: mįslėmis, patarlėmis, priežodžiais, kuriais jie ir konkurso vedėja tradiciškai kalbėjosi vieni su kitais. Kaip nekeista, šiandien ir mįslių pasaulyje jaučiamės kaip etnografiniame muziejuje, kuriame kažkas lyg ir giedruoja pro amžių ūkaną, kažką paliečiame probėgšmais įsigytu žinojimu. Tas, kuris nori įminti mįsles, turi pasitelkti ne vien savo, bet ir daugelio kartų patirtį bei išmintį, įtempti visas jėgas, pasitikėti savimi. O kur dar žodžių prasmės sąsaja su senovinio daikto paskirtimi?
Senieji namų apyvokos daiktai dažniausiai sugula į muziejų lentynas, o konkurso dalyvių dėka ir šiemet sučežėjo, sušnarėjo, sušlamėjo knygos, sučeškėjo boikelės, sviestamušės, subildėjo ližės, sulingavo, sutabalavo, susvyravo spragilai, sudzingsėjo, sužvilgo kirviai, sukaukšėjo pasagos, sudžeržgė plūgai, sutrinksėjo, sužaižaravo, sužibsėjo, sušnypštė lygintuvai, suzvimbė šukos, sužvangėjo dalgiai, subrukšėjo, sugrumdė grumdės, suskalambijo, subarškėjo, sutarškėjo, suklego, suūžė, prabilo, prašneko iš visų pasviečių į Kauno tautinės kultūros centrą konkurso dalyvių prakalbinti senieji namų apyvokos daiktai.
Konkurso dalyvių eksponatų nuotraukas ir kūrinio pristatymą, filmuotą medžiagą, vertino komisija.
Konkurso dalyviai buvo vertinami, atsižvelgiant į pasirinkto etnografinio namų apyvokos daikto nuotraukos ir kūrinio bei kūrybinio pristatymo sąsają. Konkurso dalyviai buvo apdovanoti Kauno tautinės kultūros centro padėkomis ir tautodailininkų darbo atminimo dovanomis.

VII respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, laimėtojai:
I vieta
Aušrinė Lietuvninkaitė, Vakarė Jakimavičiūtė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos ugdytinės, mokytoja Eglė Alenskaitė.
II vieta
Julius Alenskas, Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų laisvalaikio salės ugdytinis, mokytoja Eglė Alenskaitė.
III vieta
Augustinas Gužys, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ugdytinis, mokytoja Želvita Jankune.

Visi konkurso dalyviai „supylė“ pačius nuostabiausius piliakalnius iš nuoširdžiausių taip reikalingų jausmų – stabtelėjimo ir buvimo su savo artimaisiais, tėveliais, seneliais, proseneliais, mokytojais, pajuto laikmečio dvasią, prisilietė prie gimtojo krašto istorijos.
Kauno tautinės kultūros centro bendruomenė dėkoja visiems konkurso dalyviams už domėjimąsi savo krašto istorija, kūrybiškumą ir pažinimo džiaugsmą, ieškant praeities ir šiandienos sąsajų, respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Kol vaikai neužmirš gimtosios kalbos, prisilies prie etnografinių daiktų, istorinės atminties ir etninės kultūros, tol galėsime didžiuotis Lietuvos išskirtinumu.
Gražus atžalynas auga, tikrai gražus…

Atnaujinta 2018 07 20