AKCIJA „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI – 2016“

Žmogus paklausė savo angelo:
– Kodėl visuomet, kai man gera, tu eini greta manęs ir smėlyje matomos dvi eilės pėdų – mano ir tavo, kuomet man blogai, tu palieki mane vieną ir smėlyje lieka tik mano pėdų žymės?
Ir angelas atsakė:
– Kai tau buvo blogai, aš nešiau tave ant rankų.
(Autorius nežinomas)
Kartais taip norisi tikėti, kad mus, didelius ir mažus, sergsti angelai. Jie mums rodo kelią, saugo, kai mums sunku, priglaudžia, paima ant rankų…

Kauno tautinės kultūros centras (toliau KTKC) kviečia dalyvauti tradicinės advento akcijos „Laimina miestą angelai -2016“ renginiuose.

Akcijos tikslas – dalintis kūrybinėmis idėjomis ir kūrybiniais darbais, siekiant, kad pačių sukurtomis šventinėmis puošmenomis galėtume džiuginti vieni kitus, neužmiršdami šalia mūsų esančių vienišųjų, pagerbiant tautodailininkės ir poetės Nijolės Birgėlienės atminimą, kuri ir buvo viena iniciatorių, pasiūliusių mieste vykdyti akciją „Laimina miestą angelai“.

Kauno tautinės kultūros centro metodinė grupė kviečia burtis visus, norinčius dalintis gerumu. Neveltui sakoma, kad, kai gerumu dalijamasi, jo daugėja, todėl, mūsų centro tautodailės bei etninės veiklos studijų nariai bei mokytojai kviečiami 2016 m. gruodžio 5-16 d. savo studijose „prisijaukinti“ angelus ir juos išleisti „skraidyti“ po miestą. Atliktus kūrybinius darbus reikia nufotografuoti ir atsiųsti dvi nuotraukas, atspindinčias studijos kūrybinį procesą KTKC metodininkei Irmai Odetai Lėvartei el.paštu: irma.odeta@gmail.com, nurodant mokyklos ir studijos pavadinimą. Jei norėtųsi siųsti individualius darbus, tuomet nurodykite ir autoriaus vardą bei pavardę, amžių metais. Gražiausi akcijos dalyvių kūrybiniai darbai bus skelbiami Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje www.ktkc.lt. (P.S. Akcijoje gali dalyvauti ir kitų ugdymo įstaigų ugdytiniai).

Akcijos organizatoriai neužmiršo ir vyresniųjų Kauno bendruomenės narių. Juos kviečiame atvykti į KTKC 2016 m. gruodžio mėn. 14 d. 10.00 val. , kur vyks meninė akcija ,,Laimina miestą angelai -2016” su Kauno folkloro ansambliais ,,Jotija” (vadovas Mintautas Petras Pečiulis) ir ,,Sodyba” (vadovė Jonė Špakauskienė). Akcijoje laukiami ir angelų karpymo patirtimi dalinsis Kauno kartų namų gyventojai, Kauno St. Lozoraičio senjorų akademijos studentai. Dalyvių skaičius ribotas, todėl prašome registruotis telefonu +370 679 36 718, kreiptis į metodininkę Irmą Odetą Lėvartę iki gruodžio mėn.12 d.

Akcijos ,,Laimina miestą angelai -2016” Galerija

Organizatoriai linki jaukaus ir kūrybingo pasibuvimo. Te laimina miestą angelai!

AKCIJOS „LAIMINA MIESTĄ ANGELAI – 2016“ DALYVIAI:

KTKC etninės veiklos studijos „Metų ratas“ 3 gr., mokytoja Vaida Kasparavičienė

KTKC etninės veiklos studijos „Metų ratas“ 4 gr., mokytoja Vaida Kasparavičienė

Kauno ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla, 1b klasė, mokytoja Rolanda Girskienė

KTKC etninės veiklos studija „Krivūlė“, mokytoja Zita Jakinevičienė

KTKC tautodailės studijos „Šlamutis“, mokytoja Dalia Žiurkelienė

KTKC tapybos studija „Spingsulė“, mokytojas Gvidas Latakas

Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje, 1a ir 1d klasės, mokytoja Eglė Vindašienė

KTKC etninės veiklos studija „Metų ratas” 5 grupė, mokytoja Rolanda Mikalauskienė

KTKC etninės veiklos studija „Metų ratas” 7 grupė, mokytoja Gintarė Putinienė

KTKC etninės veiklos studija „Metų ratas” 6 grupė, mokytoja Gintarė Putinienė

KTKC etninės veiklos studija „Karpiniai ir popieriaus plastika“, mokytoja Eglė Vindašienė

KTKC tautodailės studija „Langas“ I ir II gr., mokytoja Roma Juškienė

KTKC tautodailės studija „Pynimėlis“ , mokytoja Jurgita Kilikauskienė

KTKC tautodailės studija „Šiaudų plastika“, mokytoja Jurgita Kilikauskienė

KTKC tautodailės studija „Skiaučių menė“, mokytoja Daiva Vainauskienė

KTKC etninės veiklos studija „Metų ratas“ II gr., mokytoja Dalia Kudžmaitienė

Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių darbeliai, mokytoja

Eglė Talalienė

KJTC Kraštotyrininkų būrelis, vadovė Rolanda Girskienė

Kauno Dainavos progimnazija, mokytoja Violeta Kilinienė

KJTC ,,Krašto pažinimo“ būrelis, vadovė Rolanda Girskienė

Kauno senamiesčio vaikų dienos centras

Atnaujinta 2018 07 20