Kaune tris dienas klegėjo vaikai

ATIDARYMAS CENTRE
ATIDARYMO KONCERTAS
KONCERTAS ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE
KULTŪROS CENTRO PRISISTATYMAS SVEČIAMS
EDUKACIJA „PAUKŠČIAI“
VAINIKO PLUKDYMAS

Tris dienas, rugsėjo 23-25 dienomis, Kaune lyg paukšteliai klegėjo vaikai iš Lietuvos, Latvijos ir Karaliaučiaus. Dalyviai kartu su žiūrovais drauge dainuodami, šokdami, kurdami, bendraudami stiprino savo tautiškas šaknis. Linksmos paukštelių giesmės ir skambios baltų dainos aidėjo per tris mylias aplinkui.

Iškilmingai įžiebę festivalio ugnį, supynę gražiausių rudens gėrybių vaikiną, iškėlę vėliavą, iš įvairių kampelių suskrido tarsi paukšteliai į Maironio universitetinės gimnazijos salę, kur vyko festivalio atidarymo koncertas „Mačiau mačiau kukutį“. Sveikinimo žodį tarė Kauno miesto mero pavaduotojas Vasilijus Popovas, Kauno tautinės kultūros centro direktorė Vilija Kepežinskienė, VDU Letonikos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja, referentė Kristina Vaisvalavičienė. Viešnia sveikino visus ne tik lietuviškai, bet latviškai bei įteikė visiems koncerto dalyviams „Baltų kalbų pradžiamokslį“.

Vakare Palemone ant Vieškūnų piliakalnio vyko senosios apeigos, prie aukuro bendruomenė laužė duoną, dėkojo Gabijai, kad saugo namus ir protėvių žemę. Sutemus įsiliepsnojo šiaudų skulptūros, simbolizuojančios Lygiadienio ženklus.

Miestiečiai ir festivalio svečiai galėjo pasimokyti tradicinių lietuviškų, latviškų šokių ir žaidimų, išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus, sukant paukštelius iš šieno.

Saulelė nepagailėjo šilumos, todėl svečiai buvo nepaprastai gerai nusiteikę, rodydami linksmas programas po atviru dangumi. Vilkijoje A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje gyvai galėjo prisiliesti prie mūsų senelių archainių daiktų, išgirsti daug paslapčių apie lietuviškų dainų rinktinės sudarytoją kunigą Antaną Jušką.

Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune vyko koncertas „Paukščių deivių kalba“, kuriame savo programą parodė studija „Linksmoji armonika“ (Kaunas), folkloro ansambliai „Čiūta“ (Zarasai), „Zvīgzna“ (Latvija), „Kleketukai“ (Kėdainiai), „Malūnėlis“ (Kaliningrado sritis), „Tīne” (Latvija), „Skandinieki“ (Latvija) – vienas seniausių Latvijos folkloro ansamblių iš Rygos „Skandinieki“, švenčiantis savo veiklos 40-metį. O Šeštadienio pavakary Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje vyko koncertas „Lakštingalėle, raibasis paukšteli“, kur savo programą pristatė gausus būrys vaikų iš Pilkalnio (Karaliaučiaus sr.), Antazavės, Kazlų Rūdos, Druskininkų, Utenos, Kauno. Svečių tarpe – vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“, kurie yra „kūdikis“ garsiojo Skriaudžių ansamblio „Kanklės“, mininčio 110 metų jubiliejų.

Pirmąją festivalio dieną vyko seminaras „Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje, muzikoje“, kurio metu Kauno tautinės kultūros centro direktorės pavaduotoja ugdymui Osvalda Ivanauskienė pristatė centro veiklą, metodininkai ir mokytojai pasidalino patirtimi kaip su baltiškais ženklais ir simboliais supažindina savo ugdytinius. Lektorė dr. Loreta Sungailienė įdomiai pristatė žemaičių dainavimo ypatumus, mokė žemaitiškų dainų vingrybių. Praktiniuose mokymuose dalyviai galėjo išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus: ant beržo tošies ir akmenėlių piešė baltiškus ženklus.

Pirmą kartą buvo rengiama moksleivių etninės kultūros viktorina, proto mūšis „Ba(l)tai“, kuriame dalyvavo Kauno J.Basanavičiaus ir Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos jaunuolių komandos. Teko pasukti galvą menant mįsles ir minkles, galvosūkius, pabaigti lietuviškas patarles, ieškoti atsakymų į šmaikščius klausimus: Kas yra geniuotas? Kas toks groblas? Po penkų turų įtemptos kovos laimėjo J.Basanavičiaus gimnazijos viena komanda. Po to visi dalyviai linksmai nusiteikę vaišinosi rėmėjų iškeptomis bandelėmis.

Kauno įgulos karininkų ramovėje buvo minimas folkloro ansamblio „Ratilėlis“ veiklos 25-metis. Koncerto metu vadovė Alvyda Česienė negailėjo padėkos žodžių jauniesiems vadovams, užaugusiems ansamblyje, pristatė filmą apie ratiliokų koncertinį gyvenimą, kur, kaip ir koncerte, skambėjo senosios lietuvių dainos, instrumentinė muzika, surinkta ir užrašyta ansambliečių etnografinių ekspedicijų metu. Festivalio dalyviai kartu su visų kartų ratiliečiais drauge dainavo, šoko.
GALERIJA „RATILĖLIO“ 25 – MEČIO JUBILIEJAUS KONCERTAS

Festivalis „Baltų raštai“ jungia ne tik mažuosius dainorėlius ir šokėjėlius į bendrą ratą, ne tik stiprina šeimų kartų vienybę, bet ir bendrystę tarp kaimyninių šalių. Todėl oragnizatoriai tiki, kad ši tradicija dar ilgai gyvuos ir baltiška dvasia neišblės.

Atnaujinta 2018 10 17