„Vilties angelas“ iš stovyklautojų rankų

Kauno tautinės kultūros centro vaikų vasaros poilsio dieninės stovyklos „Vasara su tradicine lietuvių kultūra“ stovyklautojai atsiliepė į tarptautinės komisijos ir kitų institucijų kvietimą prisiminti ir paminėti Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną.

Stovyklautojai  2016 m. birželio 14 d. dalyvavo pilietinėje akcijoje „Vilties angelas“. Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis „Sodailio“, vadovaujamas mokytojo Viliaus Marmos, parengė tremtinių dalią atspindintį koncertą, kurį Kauno tautinės kultūros centro metodininkai papildė, parėmė pasakojimais apie tremtį. Tiek koncertuotojams, tiek stovyklautojams buvo įdomu, nes visi buvo trėmimų metinių paminėjimo ir rengėjai, ir dalyviai. Po akcijos 1-osios dalies visas šis gražus būrys su įkvėpimu karpė angelus iš popieriaus ir nutarė padovanoti juos kaip simbolį broliškosios Latvijos mokytojų delegacijai, atstovaujančiai latvių tautai, kuri išgyveno panašų likimą

Atnaujinta 2018 07 30