2015 m. Kaune gaudė festivalis „ATATARIA LAMZDŽIAI-2015“

Kaune pasibaigė jubiliejinis XXX tarptautinis folkloro festivalis „ATATARIA LAMZDŽIAI-2015“, kuris vyko keturias dienas, gegužės 21-24 d.
XXX tarptautinio festivalio „Atataria lamzdžiai-2015“ metu iškiliai gaudė ragai ir trimitai ant trijų Žaliakalnio, Šilainių, Aleksoto kalvų.
Skambėjo autentiškos dainos, instrumentinė muzika, atliekama folkloro ansamblių ir atlikėjų, atvykusių iš Gruzijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos, Žaliojo Kyšulio Respublikos ir visų penkių Lietuvos etnografinių regionų.
Kauno senamiestyje, miesto aikštėse, gatvėse, salėse, vyko lietuvių ir kitų tautų tradicinio meno mylėtojų prisistatymai, koncertai, liaudies šokių vakaronės.
Suvažiavo jaunieji kanklininkai kartu pagodoti ramioje draugijoje, o dumplinių instrumentų virtuozai iš visos Lietuvos smagiai tampė savo bandonijas ir armonikas.

VIDEO

Festivalio vėliavos nuleidimas FOTO
KAUNO DIENOS REPORTAŽAS

Kauno tautinės kultūros centras klegėjo nuo vaikų juoko, katučių plojimo ir piemenėlių šūksnių: „Ei, tyter vyter“, „Zirim zirim, bum bum bum, kas girdėti api jum…“

Kauno Šventos Gertrūdos ir Vytauto Didžiojo bažnyčių skliautai prisipildė senųjų kantičkinių giesmių garsų, maldomis už Lietuvą, Ukrainą, Gruziją, Žaliojo Kyšulio respubliką.

XXX tarptautinį folkloro festivalį vainikavo uždarymo koncertas romantiškame „Lakštingalų slėnyje“ Palemone ir ugnies užgesinimas Kauno tautinės kultūros centre. Lietuvių ir svečių dainos ir ragų garsai plačiai liejosi Nemuno ir Neries santakoje bei Kauno marių vandenimis, primindami, kad tautų gyvastis ir senoji kultūra vis dar giliai įsirėžusi savo krašto atmintyje.

Kauno tautinės kultūros centras parengė archyvinę medžiagą iš festivalio istorijos, atiduodami pagarbą pirmiesiems festivalio sumanytojams. Centre buvo pristatyta vilniečio Vytauto Daraškevičius fotografijų paroda „Trisdešimt metų atataria lamzdžiai“. Žymus fotografas pateikė menines fotografijas iš 1988 metų festivalio „Atataria lamzdžiai“ akimirkų.

Festivalyje dalyvavo 63 Lietuvos, 9 užsienio folkloro ansambliai ir grupės – iš viso daugiau nei 1200 dalyvių.
Festivalis baigėsi, svečiai išsiskirstė, tačiau liko puiki nuotaika ir tikėjimas, kad tokie festivaliai būtini: sudaroma erdvė pristatyti savo šalies tautinį paveldą, skatinti jaunimą giliau pažinti liaudies meną, organizuoti prasmingą miestiečių laisvalaikį.
Kauno tautinės kultūros centras nuoširdžiai dėkoja festivalio rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, Kauno miesto savivaldybei, festivalio partneriams: Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovei, Kauno kultūros centrui „Tautos namai“, V.Kudirkos viešosios bibliotekos Girstupio padaliniui, visiems bičiuliams ir svečiams, dalyviams, ansamblių vadovams už nuoširdžią pagalbą, tautinių papročių puoselėjimą, dalyvavimą renginiuose.

Rengėjas: Kauno tautinės kultūros centras
Pagrindinis rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjas: Kauno miesto savivaldybė
Partneriai: Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Žaliojo Kyšulio Respublikos, Ukrainos, Gruzijos folkloro ansambliai ir klubai, Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė, Kauno kultūros centras „Tautos namai“, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia, Šv. Gertrūdos bažnyčia, Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Tado Ivanausko progimnazija
Informaciniai rėmėjai: LRT, INIT, radijo stotys „Pūkas“, EXTRA FM, TAU, „Kauno diena“, „Nemunas“, „Lietuvos žinios“, „Šeimininkė“, „XXI amžius“, turizmo biuras „Kauno vartai“, Kauno turizmo informacijos centras, internetinės svetainės: lietuve.lt, kaunas.lt, elta.lt, eb.lt, vakarones.lt, alkas.lt, voruta.lt, kamane.lt, kaunodiena.lt, kaunietis.lt, kaunieciai.lt, kaunoaleja.lt, miestas.lt, kaunozinios.lt, nemokamirenginiai.lt, madeinkaunas.lt, lzinios.lt, renginiai.info, balsas.lt, kaunas.kasvyksta.lt

Atnaujinta 2018 10 17