Konkursas pasibaigė, skrynelės išdalintos

V respublikiniam kūrybiniam etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursui „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, pasibaigus

Rakandai seni iš kamaros
Atrodo man tikras stebuklas –
Prieš šimtmetį jie juk tarnavo
Dar mano močiutės močiutei!
(Jolita Radišauskienė)

Jau penktąjį kartą kalbinti respublikinio kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurso „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, etnografiniai daiktai, nutilo, nurimo. Paskleidę gerą namų dvasią, ilgam primins, kad „ turi atmintį daiktai, ir netgi sienos turi širdį“. Konkurso dalyvių dėka etnografinių eksponatų nuotraukos ir šiandien puošia mūsų centrą. Per penkerius konkurso egzistavimo metus – „lyderiais“ tapo verpimo ratelis (pristatyta 25 kartus ), žarijinis lygintuvas (18 kartų), kraičio skrynia (13 kartų).

Šiemet konkurse dalyvavo 98 dalyviai – (74 vaikai ir 24 pedagogai) iš Alytaus, Jonavos rajono Užusalių, Kaišiadorių rajono Kruonio Darsūniškių skyriaus, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kauno rajono (Garliavos, Šlienavos), ir, žinoma, iš Kauno. Iš viso per penkerius metus 233 etnografinius daiktus kalbino 423 ugdytiniai, 191 pedagogas. Daugiausia dalyvių iš Kauno (164 vaikai, 89 pedagogai), Kazlų Rūdos – (60 vaikų, 21 pedagogas). Malonu buvo matyti dvi pedagoges, kurios šiame konkurse dalyvavo jau penktąjį kartą, tai Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos mokytoja Dalia Kazlauskienė ir Kauno sanatorinio lopšelio – darželio pedagogė Sigita Urbonienė.
Keičiasi laikai, keičiasi ir užauga pedagogų ugdomi vaikai, tačiau išlieka daiktai, išlieka prisiminimai, išlieka respublikinis kūrybinis etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkursas „Jei prakalbėtų, daug pasakytų….“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, su savo kuriamomis tradicijomis. Dalyviai konkursui turėjo pateikti etnografinio eksponato nuotrauką, kūrybinį kūrinį ir konkurso metu jį pristatyti. Nugalėtojai į savo namus parsivežė tautodailininkų Valentino Jezersko pagamintas ir Rasos Jezerskienės išmargintas skryneles.
Vertinimo komisijos pirmininkė Zita Jakinevičienė (Etninės veiklos studijos vedėja), jos nariai: Rita Grigauskienė (KTKC dailininkė–apipavidalintoja), Antanas Kirvelevičius (Jonavos liaudies kapelos „Lankesa“ vadovas) nusprendė:

1. Apdovanoti padėkomis ir tautodailininkų darbo skrynelėmis:

I vietos nugalėtojus:

  • Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos ugdytinius, mokytojos Dalia Kazlauskienė, Neringa Kušeliauskienė.
  • Rūtą Baležentytę, Alytaus pagrindinės mokyklos ugdytinę, mokytoja Ilona Andriušienė.
  • Emiliją Lazdauskaitę, Karoliną Milešinaitę Austėją Brazaitytę, Tadą Dumčių, Viltę Ragaišytę, Dovilę Mamonovaitę, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos ugdytinius, mokytojai L. Šuliakauskienė, A. Petkevičienė, R. Šlektavičienė, R. Mazurkevičienė, A. Raškauskas.

II vietos nugalėtojus:

  • Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio „Pušelė“ „Ančiukų“ grupės ugdytinius, pedagogės Violeta Nemkevičienė, Roma Jasulaitienė.
  • Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos 4 klasės ugdytines, mokytoja Eglė Gailiūnienė.

III vietos nugalėtojus:

  • Joną Jurkonį, Kauno sanatorinio lopšelio – darželio „Pušynėlis“ ugdytinį, pedagogė Sigita Urbonienė.
  • Jokūbą Urboną, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos ugdytinį, mokytoja Aida Lukminienė.
  • Gabiją Dručiūnaitę, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ugdytinę, mokytoja Aistė Juškaitė – Lukianskienė.

2. Paskatinti tautodailininkų darbo skrynelėmis šiuos dalyvius:

Sigitą Urbonienę, Kauno sanatorinio lopšelio – darželio „Pušynėlis“ pedagogę, – už ugdytinių paruošimą kiekvienam konkursui nuo konkurso egzistavimo pradžios.
Dalią Kazlauskienę, Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos mokytoją, – už ugdytinių paruošimą kiekvienam konkursui nuo konkurso egzistavimo pradžios.
Jokūbą Riboką, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos ugdytinį ir Kristupą Riboką, Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos ugdytinį, – už kūrybingą ir produktyvų šeimos narių dalyvavimą konkurse.
Emiliją Lazdauskaitę, Karoliną Milešinaitę, Austėją Brazaitytę, Tadą Dumčių, Viltę Ragaišytę, Dovilę Mamonovaitę, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos ugdytinius, – už novatorišką etnografinių daiktų panaudojimą šiandieninėje buityje.

3. Paskatinti padėkos raštais ir asmeninėmis dovanomis šiuos dalyvius:

Majų Sakalauską, Eliją Aleknaitę, Titą Pocevičių, Gerdą Perednytę, Tiją Jelnionytę, Gustę Papievytę, Silviją Radzevičiūtę, Kauno lopšelis-darželio „Šermukšnėlis“ ugdytinius, pedagogės Rasa Kadzevičienė, Diana Gudynienė.
Emilę Ievą Šapkauskaitę, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ugdytinę, mokytoja Nijolė Česonienė.
Jokūbą Riboką, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos ugdytinį, mokytoja Aida Lukminienė.
Kristupą Riboką, Kauno humanitarinė pagrindinės mokyklos ugdytinį, mokytoja Vaiva Juodienė.
Rūtą Laurinavičiūtę, Kauno tautinės kultūros centro etninės veiklos studijos „Metų ratas“ ugdytinę, mokytoja Dalia Kudžmaitienė.
Beatričę Jutaitę, Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos ugdytinę, mokytoja Laimutė Gaidžiūnaitė.
Emilę Šabatiną, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ugdytinę, mokytoja Dalė Gudaitienė.
Inesą Juodzevičiūtę, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ugdytinę, mokytoja Asta Skatikienė.
Moniką Turčinskaitę, Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazijos Darsūniškio skyriaus ugdytinę, mokytoja Olga Tarulienė.
Brigitą Nenartavičiūtę, Edviną Nenartavičių, Akvilę Simuchiną, Pauliną Jaruševičiūtę, Kauno jaunųjų turistų centro kraštotyrininkų būrelio „Gijelė“ ugdytinius, mokytoja Dalina Galskienė.
Kol vaikai neužmirš gimtosios kalbos, prisilies prie etnografinių daiktų, istorinės atminties ir etninės kultūros, tol galėsime didžiuotis Lietuvos išskirtinumu. Konkurso organizatoriai dėkoja už prasmingus kūrybinius ieškojimus ir atradimus visiems dalyviams, jų šeimos nariams, pedagogams, padėjusiems išgirsti senųjų darbo įrankių, buities apyvokos daiktų – vertybių, unikalaus paveldo – kalbą.

Metodinio darbo vadovė Vitalija Bajorienė

Atnaujinta 2018 08 06