Laisvės gynėjų diena

Sausio 13 d., antradienis
Kauno tautinės kultūros centro bendruomenė vieningai paminėjo tragiškus Sausio 13-osios įvykius. Dalyvavo miesto ugdymo įstaigų pilietiškumo akcijose:
„Atmintis gyva, nes liudija“
„Laisve, būk sveika“

8 val. ryte uždegėme languose atminimo liepsneles.
Gyvame vainike įžiebėme 14 žvakių. Tylos ir susikaupimo 10 minučių priminė žmones, kurie prieš 24 metus gynė Laisvę ir paaukojo savo gyvybes vardan mūsų Nepriklausomos Lietuvos.

15-18 val. vyko Kauno tautinės kultūros centro pedagogų ir jų ugdytinių pilietiškumo akcija „Šalelėj Lietuvoj“, skirta Laisvės gynėjų dienai

Atnaujinta 2018 08 06