Pasibaigė konferencija ,,Lietuvybė Europoje“

2014 m. lapkričio 26 d. įvyko Kauno miesto švietimo įstaigų darbuotojams skirta konferencija „Lietuvybė Europoje“, kurią organizavo Kauno miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras, Kauno neformaliojo švietimo taryba. Į konferenciją atvyko mokslininkai, neformaliojo švietimo veiklos koordinatoriai, etninės kultūros, kitų specialybių mokytojai.

Konferencijos tikslas – įgyti žinių ir dalintis sukaupta gerąja patirtimi, kaip pakitus demografinei situacijai, sparčiai integruojantis į Europos Sąjungą, neformaliojo švietimo priemonėmis išsaugoti lietuvybę.

Konferencijos plenariniame posėdyje buvo išklausyti įdomūs Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros mokslininkų pranešimai: docentės daktarės Laimutės Anglickienės, daktarės Giedrės Barkauskaitės pranešimas „Lietuvos aukštųjų mokyklų edukaciniai projektai: lietuvybės skatinimas užsienio šalyse“, docentės daktarės Dalios Senvaitytės pranešimas „Lietuviškumas ir lietuvių tradicinės šventės“. VDU Lietuvių išeivijos instituto istorikas ir VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis pateikė daug įdomių faktų pranešime ,,Pasaulio lietuviai. Trumpa istorija ir pasvarstymas, kaip palaikyti ryšius?”. Buvo perskaitytas Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto baltų proistorės katedros profesoriaus daktaro Liberto Klimkos pranešimas „Požiūris į tautiškumą Europos Sąjungoje”.

I-oje darbo grupėje buvo išklausyta 12 pranešimų, diskutuojama apie lietuvybę šiandienos kultūrinio gyvenimo kontekste bei neformaliojo švietimo įstaigų vaidmuo, puoselėjant tautinę kultūrą. Buvo išklausyti pranešimai apie lietuvybės plėtrą ne tik Europoje, bet ir už jos ribų.

II-oje darbo grupėje buvo išklausyti 8 pranešimai, diskutuojama apie ugdymo aplinkų pritaikymą ir veiksmingumą, siekiant mokinių pozityvios nuostatos tautiniam paveldui, apie etniniam ugdymui šiuolaikiškas priemones, praktiškai taikomas užsiėmimuose, renginiuose, apie tautinės kultūros plėtros galimybes, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikį bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo įstaigose, apie etninio ugdymo integravimo į pamokas bei išklausytos veiklos neformalioje aplinkoje sėkmių istorijos.

Kauno tautinės kultūros centro direktorės pavaduotoja
Osvalda Ivanauskienė

Atnaujinta 2018 08 07