Konferencija „Lietuvybė Europoje“

Kviečiame mokytojus ir mokslininkus dalintis gerąja darbo patirtimi!

Teorinė praktinė konferencija „Lietuvybė Europoje“

Kauno tautinės kultūros centras kviečia mokslininkus, neformaliojo švietimo veiklos koordinatorius, švietimo įstaigų vadovus, pavaduotojus ugdymui, etninės kultūros, lietuvių kalbos, muzikos, dailės, istorijos, pradinių klasių, kitų specialybių mokytojus dalyvauti teorinėje praktinėje konferencijoje „Lietuvybė Europoje“

Konferencija vyks 2014 m. lapkričio 26 d. 13 val. KTKC, A.Jakšto g. 18

Konferencijos dalyviai pateikia pranešimų medžiagą bei registruojasi iš anksto
iki 2014 m. lapkričio 15 d. (užpildo anketą, siunčia tezes el. paštu jurgita.ktkc@gmail.com)
Daugiau informacijos: konferencijos koordinatorė KTKC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Osvalda Ivanauskienė tel. 8 679 36 861, el. paštas osvyte@gmail.com

PROGRAMA

12.30-13.00 Dalyvių registracija
13.00-13.10 Konferencijos įžanga
13.10-13.20 Sveikinimo žodis
13.20-15.00 Plenarinis posėdis
Profesorius daktaras Libertas Klimka, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto baltų proistorės katedra, pranešimas „Lietuvybė šiandien – kas tai?“.
Docentė daktarė Laimutė Anglickienė, daktarė Giedrė Barkauskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedra, pranešimas „Lietuvos aukštųjų mokyklų edukaciniai projektai: lietuvybės skatinimas užsienio šalyse“.
Docentė daktarė Dalia Senvaitytė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedra, pranešimas „Lietuviškumas ir lietuvių tradicinės šventės“.
Arūnas Antanaitis, VDU Lietuvių išeivijos instituto istorikas ir VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius, pranešimas „Pasaulio lietuviai. Trumpa istorija ir pasvarstymas, kaip palaikyti ryšius?“.
15.00-15.20 Kavos pertrauka
15.20-16.20 Darbas sekcijose
16.20-17.00 Diskusijos
17.00-17.15 Apibendrinimas

Atnaujinta 2018 08 07