„Lietuvybė Europoje“

Kviečiame mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi!

Kauno tautinės kultūros centras kviečia bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokytojus registruotis ir dalyvauti teorinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvybė Europoje“, KTKC, A. Jakšto g. 18. Registracija iki spalio 31 d. Daugiau informacijos: tel. 867936861.

Mokytojas „ieško visur ir visada. Ieško mąstydamas, svarstydamas, spręsdamas, džiaugdamasis ir sielodamasis, nauja atrasdamas ir nusivildamas, ieško savo ir kitų mintyse, elgesy, atlikdamas kasdienį darbą: ieško visame kame, ką girdi ir mato: ieško su kai kuo sutikdamas, o kai kam prieštaraudamas (V. Voveris).“

Kauno tautinės kultūros centro metodinė grupė, atsižvelgdama į 2014 m. sausio 8 d. Kauno miesto savivaldybėje pristatytą naująjį Kauno miesto prekės ženklą ir šūkį „Kaunas dalinasi“, siekdama įgyvendinti šio šūkio idėją, kviečia bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokytojus pasidalinti gerąja darbo patirtimi, ugdant jaunųjų kauniečių pilietiškumą. Kadangi gyvename įvairialypėje ir energingoje Europos sąjungoje, kuri trykšta kūrybine energija ir novatoriškomis idėjomis, įdomu sužinoti, kokiomis tradicinėmis ir netradicinėmis priemonėmis, metodais ir būdais šių dienų mokytojas ugdo asmens patriotizmą, pilietinį, kultūrinį ir tautinį jo tapatumą, minint valstybines šventes ir valstybei svarbesnes atmintinas dienas, nepamokinėje veikloje.

Mokytojų pateikta metodinė renginių medžiaga bus eksponuojama Kauno tautinės kultūros centro 2014 m. lapkričio mėn. organizuojamos konferencijos „Lietuvybė Europoje“ gerosios patirties darbų parodoje.

Metodinė renginių medžiaga (šventės, konkursai, literatūriniai montažai, literatūriniai – muzikiniai montažai, rytmečiai, popietės, vakaronės, viktorinos, diskusijos, vaidinimai, koncertai, projektai, akcijos ir kt.) pateikiama aprašyta arba aprašyta ir nufilmuota. Metodinė medžiaga nebus grąžinama. Ji bus saugoma Kauno tautinės kultūros centro metodiniame kabinete. Kartu su metodine medžiaga pateikti užpildytą metodinės priemonės kortelę (Priedas Nr. 1.)

Atnaujinta 2018 08 08