Kaune pasibaigė folkloro festivalis ATATARIA LAMZDŽIAI – 2013

NUSKAMBĖJO XXVIII TARPTAUTINIS FOLKLORO FESTIVALIS

„ATATARIA LAMZDŽIAI – 2013“

Kaune keturias dienas netilo autentiškos lietuviškos dainos, skambėjo senaisiais instrumentais atliekama muzika, pasakojami įvairiausi nutikimai visų Lietuvos regionų šnektomis, nes šis, 28-asis tarptautinis folkloro festivalis ,,Atataria lamzdžiai-2013“, skirtas Tarmių metams.

Per 50 sugužėjusių folkloro ansamblių, daugiau nei 900 dalyvių iš Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Sudūvos ir Klaipėdos krašto, užsienio šalių nuo ryto iki vakaro linksmino miestiečius, beje, linksminosi ir patys. Gegužės 23-26 dienomis koncertavo jie miesto gatvėse ir salėse, prie Kauno pilies, pokštavo dainininkų ir pasakorių varžytuvėse, šėliojo vakaronėse.

VšĮ Kolpingo kolegijos salė vos talpino norinčius stebėti atidarymo koncertą ,,Būk sveikas, linksmas“. Jį smagia nuotaika ir jaunatviškai baigė 2012 m. „Aukso paukštės“ laureatas – Kauno Palemono vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Bitula“.

Tegul apgailestauja tie, kurie neatvyko į Kauno tautinės kultūros centro organizuotą ir šiam centrui priklausančio folkloro ansamblio „Sodailio“ vedamą vakaronę. Nuo smagios muzikos, trankių šokių ir plačių šypsenų visiems švytėjo akys, norėjosi šokti dar ir dar.

Kauno tautinės kultūros centro ansamblio „Kauno bandonija“ 5-ių metų gyvavimo sukakties šventė Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje – dar vienas puikus festivalio renginys. Visi, išsiilgę bandonijų muzikos, galėjo paklausyti šio reto instrumento skambėjimo. Koncerto programą papildė svečiai – ansamblio „Eržvilko bandonija“ muzikantai. Instrumentinės muzikos gerbėjai tikrai rado atgaivą šiame koncerte.

Smagios ir išradingos kūrybinės dirbtuvės „Didis mūsų ratelytis“, vykę Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje ir Kauno tautinės kultūros centre, sudarė galimybę pademonstruoti lietuviškus šokius ir išmokti kitų tautų šokių, o vykusiose pasakorių ir dainorėlių varžytuvėse „Tai didi dyvai, didi stebuklai“ dalyviai taip įsismagino, kad net varžytis pamiršo. O ko gi ten varžytis? Kalba viena – lietuvių, o ji visada ir graži, ir skambi, ir, žinoma, sava, kokia šnekta bešnekėtum. Tik va, Alytaus rajono Daugų kultūros centro Alovės filialo folkloro kolektyvo „Susiedai“ pasakorė Asta Kisielienė ne vienam kliuvo: matai, perdaug jau įtikinamai ir aiškiai apie tuos gyvenimo nutikimus kalbėjo, ne vienam ant nuospaudos mynė.

Ryšių istorijos muziejaus kiemelyje vyko savaitgalio užimtumo programa visai šeimai „Lietuviško žodžio keliu“. Čia vaikams suprantamai buvo demonstruojami autentiški liaudies instrumentai. Renginio vedėjai tautosakos skrynią „atvėrus“ galima buvo dalyvauti įdomiose spėlionėse, žaidimuose. Smagu, kad popietės koncertuotojai – jauniausi festivalio dalyviai, 2013 m. miesto ir respublikinių vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursų „Tramtatulis“, „Tautosakos malūnas“ nugalėtojai ir laureatai, labai atsakingai įvertino dalyvavimą šiame renginyje.

Festivalyje buvo organizuota per 30 įvairaus pobūdžio renginių. Sekmadienio koncertai Kauno senamiestyje pripildė jį džiugesio, klegesio, muzikos. Žmonės spietėsi apie koncertuojančius ansamblius, o šie, klausytojų pamylėti ir raginami koncertuoti, pietus „pragrojo“. Festivalio koncerte „O aš buvau svečioj šalelėj“ dominavo aukštaičių tarmė, o „Žemaitiškos gaidos“ – žemaičių. Įspūdingiausi ir didžiausi folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ koncertai, žinoma, vyko prie Kauno pilies. Čia vieni ansambliai keitė kitus, viskas pynėsi, mainėsi. Patyrusius muzikantus keitė jauni, šiuos – dainininkai, šokėjai. Didžiausio susidomėjimo sulaukė svečiai iš Ispanijos, Žaliojo Kyšulio Respublikos. Ir suprantama kodėl. Šių šalių temperamentinga, sinkopuotų ritmų palydima muzika skamba iš tiesų egzotiškai. Uždarymo koncertą „Lietuviškas žodi, skambėk“ papuošė ir suteikė jam gilumos 90-etės mokytojos kraštotyrininkės Emilijos Stanikaitės pagerbimas. Trijų Raudondvario kultūros centro ansamblio „Piliarožė“ dalyvių, jos mokinių, lydimai jubiliatei buvo įteikta mėgiamų lietuviško darželio gėlių puokštė, užrišta tautinė juosta.

Festivalis baigėsi, svečiai išsiskirstė, tačiau liko puiki nuotaika ir tikėjimas, kad tokie festivaliai būtini: sudaroma erdvė pristatyti tautinį paveldą, skatinti jaunimą giliau pažinti liaudies meną, organizuoti prasmingą miestiečių laisvalaikį.

Kauno tautinis kultūros centras dėkingas partneriams, visiems rėmėjams, padėjusiems organizuoti 28-ąjį folkloro festivalį „Atataria lamzdžiai-2013“. Dėkingi esame visiems festivalio dalyviams ir žiūrovams, o ypač tiems, kurie tradicinio lietuviško lietaus dieną nepabūgo koncertuoti, kiti gi – klausyti koncerto lietuje.

Kauno tautinės kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja Osvalda Ivanauskienė

Atnaujinta 2018 10 17