PABŪKIME KARTU VĖLIŲ METU 2012-10-26

Vėlių metas. Lauke pučia vėjelis, tikriausiai vėlėms padeda legviau judėti…

Spalio 26 d. Kauno tautinės kultūros centre vyko vakaras ,,Pabūkime kartu“: senosios šermenų giesmės. Dalyvavo LSMU Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis ,,Kupolė“.
Vakarą pradėjo ansamblio vadovas Antanas Bernatonis, jis užvedė žemaičių kraštui būdingą kantičkinę giesmę. A.Bernatonis papasakojo, kad Žemaitijoje šermenų giedojimus pradėdavo giesme, kuri buvo skiriama švetajam ar velioniui. Vakaro klausytojai sužinojo, kad kiekviena giesmė turėjo skirtingą melodiją, buvo giedama ne tam, kad sugraudintų artimuosius. Žemaičių Kalvarijoje vienuoliai rašė paprastus tekstus, kad juos lengvai suprastų kaimo žmonės. Buvo giedami ,,Kalnai“, kurie trukdavo apie keturias valandas. Pabaigus giedoti ,,Kalnus“, tęsdavosi ,,Visų šventųjų“ litanija. Pabaigus giedojimus, šeimininkės vaišindavo giesmininkus, gimines ir kaimynus.

Šiame vakare nuskambėjo ir kelios dzūkiškos giesmės. Nuoširdžiai dėkojame folkloro ansamblio ,,Kupolė“ giedoriams, kurie sušildė klausytojus žvarbų vakarą.

Laikotarpis nuo Mykolinių/Dagos (09.29) iki Martyno (11.11) yra Ilgių-Vėlinių mėnuo. Prisiminkime visus savo prosenelius, senelius – gal žinome tik jų vardus, gal jų kapeliai laukia žvakelės. Nepamirškime ir pagerbkime kiekvieną arti mūsų buvusį ir iškeliavusį į dausas.

Atnaujinta 2018 08 14