PO TĖVIŠKĖS DANGUM – 2012

V tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Baltų raštai-2012“

III vaikų ir moksleivių autentiškos lietuvių liaudies dainos šventė

„Po tėviškės dangum“

2012 m. spalio 6 d.
13 val.
Ryšių istorijos muziejus, Rotušės a. 19
Rudenį įvairiomis spalvomis pasipuošusių medžių lapais atkeliauja į Kauną IV tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Baltų raštai-2012“. Jau trečią kartą į „Baltų raštus“ įsipina autentiškų liaudies dainų šventė „Po tėviškės dangum“. Pirmoje šventėje skambėjo darbo ir šeimos, antroje – karinės – istorinės dainos. Šiais metais dainų šventėje „Po tėviškės dangum“ dainomis sutiksime patekančią saulę, padėkosime rugiui už duonelę, išlydėsime paukščius, kurie greit paliks mūsų kraštą, pasidžiaugsime tais sparnuočiais, kurie liks žiemoti, ir kartu su mumis lauks sugrįžtančios saulės.

Baltų genčių kalbos ir kultūra turi bendras šaknis. Įsikūrusios kaimynystėje baltų gentys išgyveno tūkstantmetę istoriją, todėl šventėje nepamiršti ir mūsų kaimynai latviai. Dainuosime latvių liaudies dainą lietuviškai, pašoksime latvių liaudies šokį „Gailitis“.

Saulelei keliauti ratu padės skudutininkai, kurie lyg paukščių balsais sutiks ir palydės kiekvieną dainą. Palydėję saulelę, paprašysime lakštutės nečiulbėti: lai saulelė, motulė, tėvelis, seselė ir brolelis pailsi prieš naują dieną, kuri kaskart bus trumpesnė. O mes lauksime, kol „saulelė vėl atkopdama budins svietą“.

Alvyda Česienė
Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“ vadovė
Kauno Etninės muzikos būrelio pirmininkės pavaduotoja

DALYVAUJA
1. Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Ratilėlis“, vadovė Alvyda Česienė;
2. KTKC folkloro ansamblis ,,Dailingė“, vadovė Birutė Nemčinskienė;
3. Kauno Palemono vidurinės mokyklos folkloro ansamblis ,,Bitula“, vadovai Ramunė Baniulienė, Jonas Misevičius, Giedrė Ramunė Pečiulienė;
4. Kauno ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis ,,Kaukutis“, vadovai Birutė Viršilaitė, Geda Žurkevičienė, Asta Račinskaitė;
5. Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblis ,,Šilinukai“, vadovės Gražina Kepežinskienė. Alvija Freidgeim;
6. Kauno 1-osios muzikos mokyklos folkloro ansamblis ,,Sauluva“, vadovės Giedrė Ramunė Pečiulienė, Rasa Vanda Šukienė, Laima Stasė Proškutė;
7. Biržų Saulės gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“, vadovė Nijolė Kaulinienė;
8. Vilkaviškio muzikos mokykla tradicinių kanklių ansamblis, vad.ovė Daiva Venienė;
9. Šilalės meno mokyklos Laukuvos skyriaus tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Jolanta Bučnienė;
10. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės meno mokyklos laukuvos filialo folkloro ansamblis, vadovė Jolanta Bučnienė;
11. Lazdijų meno mokyklos folkloro ansamblis, vadovė Daugirutė Goštaltavičiūtė-Joneikienė;
12. Kauno tautinės kultūros centro studija „Kauno bandonija“, vadovas Algirdas Kasperavičius;
13. Kauno tautinės kultūros centro ir vaikų lopšelio –darželio „Šermukšnėlis“ folkloro ansamblis „Pliauškutis“, vadovė Diana Gudynienė.
14. Kauno lopšelio – darželio „Svirnelis“ folkloro grupė „Bitaitė“, vadovė Aida Žalimienė;
15. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos skudučių grupė, vadovė Irena Vaitkevičiūtė;
16. Kauno r. Garliavos meno mokyklos tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Valė Dervinienė;
17. Kauno r. Jonučių vidurinės mokyklos folkloro ansamblis, vad. Birutė Palskienė ir Valė Dervinienė;
18. KTKC studija „Kauno bandonija“, vad. Algirdas Kasperavičius;
19. Kauno 1- osios muzikos mokyklos tradicinių instrumentų ansambliai, vadovai: Ona Šikšnienė, Dalia Čižinauskienė, Dalė Rėklaitytė, Lina Murauskienė, Stasė Laimutė Proškutė, Evelina Butienė, Irena Vaitkevičiūtė, Narimantas Murauskas.

Atnaujinta 2018 10 17