Prieverpsčių ir juostų parodos pristatymas

2012 m. sausio 18 d., trečiadienį, 17 val.

Tautodailininkų Albino ŠILEIKOS (Utenos raj.) prieverpsčių ir Raimondo STAPULIONIO (Kaunas) vytinių juostų parodos pristatymas. Dalyvavo autoriai, sutartinių giedotojų grupė ,,Kadujo“, vadovė Laura Lukenskienė.
Renginio svečiai negalėjo atsistebėti tautodailinkų vyrų nagingumu ir džiaugėsi, kad dar šiais laikais išlaikomos gyvos tradicijos ir mieste. Parodos autorius sveikino: Kauno miesto savivaldybės mero patarėjas Aurimas Jaunarijus Ramoška, Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo komiteto seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės padėjėja Audronė Kaminskienė, Lietuvos Respublikos seimo nario Rimanto Jono Dagio padėjėja Kaune, tautodailininkė Danguolė Juralavičienė, Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas“ bendruomenės narės Genovaitė Adiklienė, Birutė Valeikienė, Vaidilutė Juškienė, Kauno tautodailininkės juostų audėjos Birutė Viršilaitė, Vilija Ratautienė.
Renginį vedė KTKC renginių organizatorė Irma Odeta Melzbakienė.

Atnaujinta 2018 08 25