Konkursui ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“ pasibaigus

Laikas bėga, skuba metai. Išeina žmonės, lieka daiktai. Dūla numesti ir užmiršti palėpėse, rūsiuose, pašiūrėse, klėtyse… Jei prakalbėtų, ką pasakytų?
Jų lūkesčius, godas ir džiaugsmus išgirdome margąją lietuvių tautos lobių skrynią pravėrę…
Sutarškėjo, sudūzgė verpimo rateliai, verpstės, sugurgždėjo klumpės, sugaudė varpai, sutrinksėjo kočėlai, rumbės, mogliai, ližės, mintuvai, šukos, suspragėjo spragilai, sutiksėjo laikrodžiai, sukaukšėjo šaukštai, sugaudė puodynės, sudžerškė noragai, sušiugždėjo abrūsai, servetėlės, sužibsėjo žibalinės lempos, sučeškėjo sviestmušės, sugrumzdėjo grūstuvės, suskambėjo kanklės, subrukšėjo budės, sutabalavo tabalai, suzvambo vedegos, suzvimbė vindeliai, subarškėjo geldos, subildėjo duonkubiliai, sugirgždėjo sūrspaudžiai, subraškėjo, suklego, suūžė mažųjų dalyvių, atvykusių iš visos Lietuvos, kalbinami senieji namų apyvokos daiktai Kauno tautinės kultūros centre vykusiame respublikiniame vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“.

Respublikiniam vaikų ir mokinių konkursui „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, kuris skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, pateiktos 65 dalyvių paraiškos iš 26 Anykščių, Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Kauno, Kauno raj., Kazlų Rūdos, Kėdainių raj., Marijampolės, Širvintų, Žiežmarių lopšelių – darželių, darželių – mokyklų, pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų, neformalaus ugdymo įstaigų.

Konkurse dalyvavo 115 vaikų, 49 pedagogai. Sulaukta 77 eksponatų nuotraukų. Konkursu buvo siekiama skatinti vaikų, mokinių, jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą, kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėjant etninės kultūros vertybes, siekiant pažinti, rinkti ir saugoti senuosius etnografinius namų apyvokos daiktus, atskleidžiant jų prasmę bei reikšmę žmogui. Norintys dalyvauti, turėjo atsiųsti eksponuojamo etnografinio namų apyvokos daikto nuotraukos kompiuterinę versiją ir pristatyti nuotraukos originalą. Konkurso metu, vykusio 2011 m. kovo 9, 10 ir 15 dienomis, dalyviai, vadovaudamiesi nuostatais, galėjo jiems tinkamu būdu pristatyti pasirinktą etnografinį namų apyvokos daiktą. Vieni sekė jų ar šeimos narių, pedagogų sukurtas pasakas, eilėraščius, kiti dainavo, kai kas sukūrė teatrines improvizacijas, dar kitiems prireikė smulkiosios tautosakos išminties ar literatūros šaltinių. Visa tai reikėjo sutalpinti į ne ilgesnį kaip 5 minučių trukmės pristatymą. Dalyviai jaudinosi, nerimavo, labai labai stengėsi. Ne mažiau stengėsi kiekvieno pasirodyme įžvelgdama ką nors vertingo, gražaus, įdomaus geranoriškai nusiteikusi kompetentinga vertinimo komisija: Vilija Kepežinskienė – KTKC direktorė, etninės kultūros mokytoja ekspertė, etninės kultūros turinio švietimo konsultantė; Aurelijus Stunžėnas – Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus direktorius; Filomena Ivanauskienė – KTKC direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Gražina Kepežinskienė – Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etninės kultūros mokytoja ekspertė; Rita Grigauskienė – KTKC dailininkė-apipavidalintoja, dizainerė.

Anykščių Antano Vienuolio gimnazija konkursui pateikė net 6 objektus! Nuoširdūs konkurso dalyviai – Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos ,,Elma“ ir Socialinės paramos centro vaikų dienos centro ,,Šypsniukas“ vaikai. Mokiniai iš Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos konkursui pateikė ne tik verpimo ratelį, geldą, ližę, duonkubilį, bet ir vindelį, sūrspaudį, sviestmušę ir dar keletą eksponatų. Komisija gebėjo įvertinti dalyvių nuoširdumą, išradingumą. Na, o Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos mokinė Ingrida Gudauskaitė ir etnografinis ansamblis ,,Leketukas“, pristatė tabalus ir net puikiai grojo jais! Ne tik vertintojų, bet ir visų, dalyvavusių konkurse, širdį glostė su meile pristatomi močiutės, senelio, prosenelių rankomis liesti daiktai. Tik ar visi jie priskiriami etnografiniams daiktams? Ar kai kurie pedagogai neužgožė dalyvių pasirodymų? Ar iš tiesų dabar jau pasakos, padavimai, sakmės nebesekami, o skaitomi? Būtina prisiminti, kaip tai būdavo anuomet, ilgais rudens vakarais, daroma. Mums būtina išsaugoti pasakos sekimo dvasią. Juk sakome: ,,Seku, seku pasaką…“

Konkursas, kurį atsakingai ir stropiai rengė Kauno tautinės kultūros centro metodininkė Vitalija Bajorienė, renginių organizatorė Gintarė Putinienė, dailininkė – apipavidalintoja Rita Grigauskienė, kiti pedagoginiai darbuotojai tęsėsi 3 dienas. Džiugu, kad dalyviai renginiu ir reginiu nenusivylė, konkurso sąlygas įvykdė, todėl kiekvienam dalyviui buvo padėkota, įteikti tautodailininko Kazio Ramučio Jonaičio mediniai suvenyrai, o 10 laureatų į namus vežėsi tapytojos Rasos Jezerskienės tautiniais motyvais išgražintas skrynutes.

Konkursas tikslą pasiekė: buvo paakstintas susidomėjimas tautos paveldu, surinkta puikių eksponatų, parengta paroda, išleista konkurso dalyvių pateiktos medžiagos knygelė ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų… “, kuriomis buvo apdovanoti dalyviai.

Konkurso organizatoriai padėkos žodį taria mokytojams, nukreipusiems, padėjusiems savo ugdytiniams pasidomėti ir geriau pažinti etnografinius namų apyvokos daiktus, sužinoti, kada ir kaip jie senelių bei prosenelių buvo naudojami.

Kauno tautinės kultūros centras dėkoja:
Jolitai Karosienei, Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos mokytojai.
Daliai Kazlauskienei, Jonavos rajono Užusalių pagrindinės mokyklos mokytojai.
Jonesai Drumstienei, Kaišiadorių raj. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos mokytojai.
Kristinai Grybienei, Daivai Bujanauskaitei, Rūtai Banienei, Andželinai Ramanauskienei, Svietai Kudrešovai, Kristinai Lozoraitienei, Aušrai Jankauskienei, Kauno darželio – mokyklos „Šviesa“ pedagogėms.
Dainai Girdzevičienei, Kauno humanitarinės pradinės mokyklos mokytojai.
Virginijai Ručienei, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos mokytojai.
Birutei Mineikienei, Ritai Aleksandravičienei, Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos mokytojoms.
Giedrei Kairytei, Linai Stanaitienei, Kauno lopšelio – darželio „Klevelis“ auklėtojoms.
Kristinai Jurskienei, Vitai Vedegienei, Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojoms.
Stasiui Ugenskui, Kauno raj. Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokytojui.
Rasai Girskienei, Editai Kloniūnienei, Kauno raj. Lapių darželio auklėtojoms.
Renatai Tatlauskienei, Kauno raj. Neveronių lopšelio – darželio auklėtojoms.
Sigitai Urbonienei, Astai Tamušauskaitei, Rasai Jankauskienei, Kauno sanatorinio lopšelio- darželio „Pušynėlis“ auklėtojoms.
Genei Barčaitienei, Kauno Tirkiliškių pradinės mokyklos mokytojai.
Aidai Lukminienei, Jolantai Gvildienei, Irenai Lukauskienei, Jurgitai Rupšienei, Irmai Rekuvienei, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos mokytojoms.
Rimai Stankevičienei, Kauno Vaidoto pagrindinės mokyklos mokytojai.
Laimai Santockienei, Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos mokytojai.
Džiuljetai Vaičiukynienei, Kauno Veršvų vidurinės mokyklos mokytojai.
Editai Valinskienei, Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ mokytojai.
Raimondai Matukynienei, Aušrai Kudžmaitei, Sabinai Kudžmaitei, Vilmai Gružinskienei, Angelei Venckevičienei, Kazlų Rūdos Socialinės paramos centro vaikų dienos centro „Šypsniukas“ pedagogėms.
Redai Barkauskienei, Violetai Nemkevičienei, Kazlų Rūdos vaikų lopšelio – darželio „Pušelė“ auklėtojoms.
Danguolei Mituzienei, Kėdainių raj. Miegėnų pagrindinės mokyklos mokytojai.
Jūratei Olbergienei, Gemai Kudriašovienei, Zinai Nevierienei, Marijampolės mokyklos- darželio „Žiburėlis“ pedagogėms.
Lidijai Kasiulynienei, Sigutei Serbentienei, VšĮ Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos mokytojoms.
Rūtai Tamašauskienei, Širvintų pradinės mokyklos mokytojai.
Onutei Račiūnienei, Žiežmarių vidurinės mokyklos, Pakertų pradinio ugdymo skyriaus mokytojai.
Lauksime Jūsų kituose mūsų konkursuose, šventėse, vakaronėse.

Atnaujinta 2018 08 25