Aš išdainavau visas daineles 2010

2010 m. gruodžio 28 d. antradienį
15:00 val. – Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L.Zamenhofo g. 12) vyko
PARODOS „PUNSKO-SEINŲ-SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ TAUTODAILĖ“ ATIDARYMAS Dalyvavo: parodos sudarytoja Nastutė Sidarienė, tautodailininkai: Rita Kutilienė, Genutė Pečiulytė, Jadvyga Sendienė, Emilija Slabašauskienė, Veronika Valenskienė, Ona Liutackienė
16:30 val. – Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18) vyko PUNSKO-SEINŲ-SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ FOLKLORO ANSAMBLIŲ KONCERTAS IR KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS „AŠ IŠDAINAVAU…“ PRISTATYMAS Dalyvavo: Punsko-Seinų-Suvalkų krašto jaunimo folkloro ansamblis „ALNA“ (vad. Vytautas Batvinskas), folkloro ansamblis „GIMTINĖ“ (vad. Angelė Bapkauskienė)

Atnaujinta 2018 08 25