Seminaras FOLKLORIZMAS

Seminaras buvo ir įdomus, ir aktualus

2010 m. kovo mėn. 30 d. Kauno tautinės kultūros centre įvyko seminaras „Folklorizmas. Šiandiena ir perspektyvos“, skirtas ne tik etnokultūros, muzikos, bet ir lietuvių kalbos, dailės, pradinių klasių, bei kitų dalykų mokytojams, folkloro ansamblių vadovams, nes nagrinėjamos temos siejamos su tautiškumo, paveldo išsaugojimu, tradicijų gyvybingumu ir šiandiena.

Pranešimą „Folkloro atlikėjas ir scena“ įtaigiai ir nuotaikingai skaitė Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Egidijus Stancikas. Aktorius įtikino seminaro dalyvius, kad tiek didžiųjų menininkų, tiek pradedančiųjų sėkmė priklauso nuo kūrinio suvokimo ir neapsimestinio, o atviro ir nuoširdaus jo perteikimo.

Dr. doc. Romualdas Apanavičius iš Vytauto Didžiojo universiteto pranešime „Etninė kultūra ir etninis tapatumas“ pateikė etninio tapatumo ir etninės kultūros sampratą, problematiką, sąsają su visuomeniniu gyvenimu.

Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio „Linago“ vadovė Laimutė Stasė Proškutė paskaitė du pranešimus: „Tautinio kostiumo dėvėsenos ypatumai“ ir „Lietuvių archeologinis kostiumas“. Klausytojų dėmesys buvo atkreiptas į esminius dalykus, dėvint tautinį kostiumą. Antrajame pranešime buvo akcentuojamos ne tik lietuvių tautinių rūbų detalės, išlikusios kaip akcentai iki šių dienų, bet ir chronologiškai apžvelgtas tautinių rūbų kitimas.

Pranešėja etnologė Laura Lukenskienė atkreipė dėmesį į Kauno tautinės kultūros centro jau 25-ąjį kartą organizuojamo tarptautinio folkloro festivalio ,,Atataria lamzdžiai“ ir miesto kultūros saitus. Ji pastebėjo per daugelį metų susiklosčiusias festivalio tradicijas, pažymėjo, kad pakankamai daug gerų suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansamblių yra mieste. Trūkumas būtų tas, kad esantys vaikų ansambliai paprastai kartoja suaugusiųjų repertuarą. Etnologės nuomone, reikia tokių ansamblių, kurių programos būtų paremtos vaikiškais žaidinimais, kykavimais, raliavimais ir kita to amžiaus tarpsniui tinkama liaudies kūryba.

Seminaro dalyviai išeidami dėkojo, pageidavo daugiau panašaus pobūdžio seminarų.

Osvalda Ivanauskienė

Atnaujinta 2018 08 30